laptop chơi game giá trăm triệu

Cập nhập tin tức laptop chơi game giá trăm triệu

Cạn lời với thanh niên cho rằng mua laptop 100 triệu chơi game thì thà mua xe SH đi còn hơn

Thậm chí thanh niên này còn cho rằng bỏ 100 triệu mua laptop chơi game là việc hết sức ngu ngốc!