Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm chủ trì buổi lễ.

{keywords}
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an
{keywords}
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với các đại biểu tham dự hội nghị.
{keywords}
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương
{keywords}
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
{keywords}
Các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
{keywords}
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.
{keywords}
 Đại tướng Tô Lâm phát biểu.
{keywords}
 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tặng hoa chúc mừng đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.
{keywords}
Đại diện Đảng ủy Công an Trung ương tặng hoa năm Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tham gia nhiệm kỳ mới.
{keywords}
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự hội nghị.
Tổng Bí thư: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện đối với Công an nhân dân

Tổng Bí thư: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện đối với Công an nhân dân

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, Đảng ủy Công an Trung ương phải luôn luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với Công an nhân dân từ Trung ương đến cơ sở.

Linh An (tổng hợp)