Lê Đức Thịnh

Cập nhập tin tức Lê Đức Thịnh

Trao quyền tự chủ hơn trao tiền

HTX tương lai phải thúc đẩy tính tự chủ độc lập, trao quyền cụ thể, đừng nghĩ cứ phải đại hội xã viên đến chỉ đạo...

Không liên kết thì tự giết mình

Hết hành tím đến cà chua, sữa đổ bỏ chính là do nông dân sản xuất thiếu liên kết. HTX phải đem hàng đi giới thiệu chứ không chỉ ngồi chờ DN.

Bàn tròn: Nông dân thu triệu đô cùng HTX

Liệu HTX có thể lấy lại vị thế vai trò dẫn dắt sản xuất nông nghiệp, hay trong bối cảnh mới cần có tư duy mới về kinh tế hợp tác để có đột phá về hiệu quả kinh tế như thế nào?