Lễ hội Đồng Hoa

Cập nhập tin tức Lễ hội Đồng Hoa

Nghìn người đội nắng lao xuống đầm bắt cá cầu may

Sau tiếng trống khai hội, hàng nghìn người mang theo ngư cụ lao xuống đầm Vực Rào tham gia đánh bắt cá để cầu may.