lễ hội Minh Thề

Cập nhập tin tức lễ hội Minh Thề

Lễ hội Minh Thề đề cao tinh thần chí công vô tư

Lễ hội Minh Thề giáo dục truyền thống yêu nước, đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sạch, chấp hành pháp luật.

Quan chức có dám thề?

Việc các cán bộ lãnh đạo về dự Lễ hội Minh thề nghiêm trang giơ tay thề làm người tử tế, nhất là thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” chỉ đem lại điều tốt.