Lê Minh Phong

Cập nhập tin tức Lê Minh Phong

Họa sĩ Lê Minh Phong kể nỗi niềm những phận người lưu lạc

Với triển lãm "Thiên di", họa sĩ Lê Minh Phong vẽ về ước mơ của những phận người ra đi để tìm ước mơ, khát vọng về một vùng đất hứa mới.