lê thị quỳnh mai

Cập nhập tin tức lê thị quỳnh mai

TP Hà Nội đang làm quy trình thu hồi danh hiệu ‘Công dân Thủ đô ưu tú’ đối với ông Nguyễn Quang Tuấn và bà Lê Thị Quỳnh Mai.