Theo thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 6h37 (giờ GMT),  tức 13h37 ngày 19/9, một trận động đất có độ lớn 3.0 độ richter, xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.742 độ vĩ Bắc, 108.281 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. 

Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Bản đồ chấn tâm trận động đất. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu.

Đây là trận động đất thứ 3 được ghi nhận được trong hôm nay tại Kon Tum trong ngày hôm nay.

Trước đó, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đã ghi nhận được hai trận động đất có độ lớn 3.2 và 2.6 độ richter, xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

Các trận động đất này được đánh giá thuộc cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trận động đất này.