Đ.T (tổng hợp)

Cửa hàng smartphone bị nhóm trộm tuổi teen 'thổi bay' trong 30 giây

Cửa hàng smartphone bị nhóm trộm tuổi teen 'thổi bay' trong 30 giây

Sáu tên trộm tuổi teen phá khóa đột nhập một cửa hàng thiết bị di động vơ vét smartphone, máy tính bảng, laptop trong 30 giây.