Đ.T (tổng hợp)

Trộm mang mặt nạ 'Joker' phá cây ATM

Trộm mang mặt nạ 'Joker' phá cây ATM

Đoạn video từ camera an ninh ghi lại hình ảnh tên trộm mang mặt nạ 'Joker' đột nhập một cây ATM.