Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 10.5. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ RA MẮT 04 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Bốn bộ trang phục đi kèm với bản cập nhật 10.5 – gồm Alistar, Rek’Sai & Renekton Sương Đen cùng Sejuani Công Nghệ đã có trên máy chủ thử nghiệm PBE. Xem thêm TẠI ĐÂY.

Alistar Sương Đen có giá 299 RP.

Rek’Sai Sương Đen có giá 299 RP.

Renekton Sương Đen có giá 299 RP.

Sejuani Công Nghệ được quy đổi bằng 10 Đá Quý.

2/ THỬ NGHIỆM THẦN HỎA

3/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

 Ngộ Không

 • Máu cơ bản giảm từ 577.8 xuống 540.
 • Năng lượng giảm từ 265.84 xuống 265.
 • Kháng phép giảm từ 32.1 xuống 28.

 Mình Đồng Da Sắt (Nội tại)

 • Giáp thay đổi từ [4/6/8 với mỗi tướng địch xung quanh] thành [5 + 1  mỗi cấp].
 • [Loại bỏ] Kháng phép.
 • [Mới] Giờ hồi lại 1% lượng máu tối đa mỗi 5 giây.
 • Các chỉ số cộng thêm (giáp và kháng phép) tăng lên 4x khi có nhiều hơn 3 tướng địch xung quanh.
 • Giờ kiểm tra kẻ địch mỗi 0.25 giây, giảm từ 3 giây.

 Thiết Bảng Ngàn Cân (Q)

 • Sát thương cộng thêm thay đổi từ [10/15/20/25/30 (+0-40% tổng SMCK)] thành [30/50/70/90/110 (+70% SMCK cộng thêm)].
 • Tầm đánh nhận thêm thay đổi từ 125 thành 75/100/125/150/175.
 • Thời gian duy trì hiệu ứng trừ giáp tăng từ 3 lên 4 giây.
 • [Mới] Mỗi khi Ngộ Không hoặc ảnh ảo gây sát thương bằng đòn đánh thường hay kỹ năng, thời gian hồi chiêu của Q giảm đi 0.5 giây.
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 9/8/7/6/5 lên 10/9/8/7/6 giây.
 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 40 thành 30/35/40/45/50.
 • Thời gian niệm phép giờ tỉ lệ nghịch với tốc độ đánh.

 Warrior Trickster (W)

 • [Mới] Giờ có thêm tầm lướt 300 đơn vị khoảng cách – đủ để vượt qua các bức tường mỏng.
 • Thời gian tàng hình giảm từ 1.5 xuống 1 giây.
 • Không còn gây sát thương phép trên diện rộng (AoE) trước khi ảnh ảo biến mất.
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 18/16/14/12/10 lên 22/20/18/16/14 giây.
 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 50/55/60/65/70 xuống 50 mọi cấp.
  • Ảnh ảo giờ mô phỏng y hệt các đòn tấn công và cả chiêu cuối của Ngộ Không, nhưng chỉ gây 30/40/50/60/70% sát thương
   • Đòn dánh thường: Ảnh ảo sẽ cố gắng tấn công kẻ địch vừa nhận đòn đánh từ Ngộ Không
   • Q: Cường hóa đòn đánh kế tiếp của ảnh ảo
   • E: Ảnh ảo nhận thêm tốc độ đánh
   • R: Ảnh ảo bắt đầu xoay và sẽ hất tung tất cả kẻ địch chưa từng dính hiệu ứng này
  • Ảnh ảo sẽ bắt chước mọi cử động của Ngộ Không từ khi xuất hiện
  • Đòn tấn công từ trụ bảo vệ sẽ ngay lập tức tiêu diệt ảnh ảo

 Cân Đẩu Vân (E)

 • Sát thương thay đổi từ [65-205 (+80% SMCK cộng thêm) STVL] thành [80/125/170/215/260 (+100% SMPT) sát thương phép].
 • Thời gian duy trì tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 4 lên 5 giây.
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 8 giây mọi cấp lên 10/9.5/9/8.5/8 giây.
 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 45/50/55/60/65 xuống 40/45/50/55/60.
 • Tầm lướt tăng từ 0 lên 75.
 • Cú lướt giờ sẽ đi theo mục tiêu được chọn, tương tự như Q của Lee Sin.

 Lốc Xoáy (R)

 • R có thể tái kích hoạt trong vòng 7 giây. Lần kích hoạt thứ hai sẽ không hất tung nếu mục tiêu đã dính hiệu ứng từ lần đầu tiên.
 • Thời gian xoáy giảm từ 4 xuống 2 giây.
 • Sát thương mỗi giây thay đổi từ [20/110/200 (+110% tổng SMCK)] thành [120% tổng SMCK +2.5/5.5/8.5% (+1% mỗi 100 SMCK) lượng máu tối đa].
 • Tốc độ di chuyển khi xoáy thay đổi từ [5-40% phụ thuộc vào thời gian] thành [20/30/40% phụ thuộc vào cấp độ kỹ năng].
 • Thời gian trễ trước khi hủy cú xoáy giảm từ 1 xuống 0.5 giây.
 • Tỉ lệ gây sát thương giảm từ 0.5 xuống 0.25 giây.
 • Mỗi lần gây sát thương kích hoạt hiệu ứng của Ngọc Siêu Cấp Chinh Phục.
 • Tầm tấn công khi Ngộ Không xoáy giảm từ 175 xuống 50.
  • "Nó sẽ khiến Ngộ Không áp sát mục tiêu hơn”
 • Thời gian gia tăng tốc độ đánh của E giờ hồi lại khi xoáy.
 • Thêm biểu tượng trên thanh trạng thái để biết thời gian còn lại của cú xoáy.

4/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

 Lux

 • Sát thương thay đổi từ 550/900/9999 thành 200/550/900/99999.

5/ KHÁC

Biểu tượng Anh hùng mới

03 Gói Đa Sắc mới

Alistar Sương Đen

Rek’Sai Sương Đen

Renekton Sương Đen

Gnar_G (Theo Surrender@20)