Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.20. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

 • Giáp giảm từ 44 (+4 mỗi cấp) xuống 40 (+3.5 mỗi cấp).

 • Máu tăng từ 615 (+85 mỗi cấp) lên 620 (+84 mỗi cấp).
 • Kháng phép hoàn trả từ 32 về lại 32.1.

  Bền Bỉ (Nội tại)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 6 lên 7 giây.

  Lòng Dũng Cảm (W)

 • Thay đổi từ [giảm hiệu ứng khi còn lớp lá chắn] thành [giảm hiệu ứng trong thời gian lớp lá chắn tồn tại (0.75 giây)].
 • Giá trị lớp lá chắn giảm từ 12% lượng máu tối đa xuống 10%.

  Phán Quyết (E)

 • Sát thương giảm từ 9/15/21/27/33 xuống 8/12/16/20/24.
 • Tỉ lệ SMCK tăng từ 0.28/0.31/0.34/0.37/0.4 lên 0.32/0.34/0.36/0.38/0.4.
 • Sát thương cộng thêm lên những mục tiêu ở gần thay đổi từ [3/5/7/9/11 (+9-13.5% SMCK)] thành [25% sát thương cơ bản].
 • Giờ hiển thị sát thương chí mạng ở phần mô tả (150%).

  Công Lí Demacia (R)

 • Lượng máu đã mất của mục tiêu chuyển hóa thành sát thương tăng từ 20/25/30% lên 25/30/35%.

  Tiếng Gầm Chiến Trận (W)

 • Sát thương hồi phục từ các đòn tấn công của quái rừng tăng từ 50% lên 100%.

 • Sát thương giảm từ 66 (+3.5 mỗi cấp) xuống 63 (+3 mỗi cấp).

  Hộp Hề Ma Quái (W)

 • Thời gian gây hoảng sợ cho quân lính cạnh bên giảm từ 3 xuống 2 giây.

  Dao Độc (E)

 • Tỉ lệ SMPT giảm từ 70% xuống 60%.

 Trường Trọng Lực (W)

 • Đổi tên khi nâng cấp kỹ năng thành “Magnetize”.

  Bão Điện Từ (R)

 • Tốc độ tối đa của cơn bão tăng từ 300 lên 325.
 • Tốc độ tối thiểu của cơn bão hoàn trả từ 350 về lại 300.

  Dây Chuyền Chữ Thập Iron Solari

 • Lớp giáp tăng từ [30 (+15 mỗi cấp)] lên [120 (+10 mỗi cấp)].

2/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

  Kai’Sa

 • Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 30/60/90% lên 50/75/100%.
 • Lớp giáp tăng từ 300/600/900 lên 400/700/1000.

  Lucian

 • Sát thương đòn đánh thứ hai của kỹ năng tăng từ 100/225/350 lên 125/250/375.

  Tộc Hoang Dã

 • Tốc độ đánh giảm từ 12% xuống 10%.

  Hệ Hộ Vệ

 • Giáp tăng từ 35 lên 45.

  Hệ Hiệp Sĩ

 • 6 Hiệp Sĩ: Chặn sát thương giảm từ 65 xuống 60.

  Hệ Xạ Thủ

 • 4 Xạ Thủ: Số lượng mục tiêu bị bắn trúng ngẫu nhiên tăng từ 2 lên 3.
 • 6 Xạ Thủ: Số lượng mục tiêu bị bắn trúng ngẫu nhiên tăng từ 3 lên 5.

  Hệ Sát Thủ

 • 3 Sát Thủ: Tỉ lệ chí mạng giảm từ 10% xuống 5%.
 • 6 Sát Thủ: Tỉ lệ chí mạng giảm từ 20% xuống 15%.

3/ KHÁC

Biểu Cảm mới

  

Giọng lồng tiếng mới của Ashe

Gnar_G (Theo Surrender@20)