1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Giao Thức Chuẩn Xác (Q)

 • Đòn đánh thứ hai của Giao Thức Chuẩn Xác (Q) gia tăng sát thương thêm 100%, tăng từ 80%.

 • Sát thương tăng từ 56 lên 60.
 • Tốc đánh tăng từ 0.625 lên 0.638.

  Đạn Hextech (Nội tại)

 • Sát thương từ đòn đánh thường chuyển hóa thành sát thương phép tăng từ 50% lên 75%.

 Tên Lửa Định Hướng (R)

 • Không có thay đổi về cơ chế hoạt động, chỉ sửa lại phần mô tả.

 Rakan

  Điệu Nhảy Tiếp Viện (E)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 20/18/16/14/12 xuống 16/15/14/13/12 giây.

  Khổng Lồ Bãi Rác (Nội tại)

 • Thời gian bắt đầu phân hủy tăng từ 3 lên 4 giây.
 • Tốc độ phân hủy thay đổi thành 10 Nhiệt mỗi 1 giây.

  Súng Phun Lửa (Q)

 • Sát thương lên lính giảm từ 100% xuống 75%.
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 6 lên 10/9/8/7/6 giây.
 • Sát thương tăng từ 73/135/195/255/315 (+ 100% SMPT) thành 115/165/215/265/315 (+ 110% SMPT).

  Khiên Phế Liệu (W)

 • Thời gian hiệu lực giảm từ 2 xuống 1.5 giây.

  Điềm Báo Zeke

 • Sát thương thiêu đốt từ hiệu ứng liên kết đồng minh giảm từ 60% xuống 50%.

2/ KHÁC

Chỉnh sửa trang phục

Cánh tay ma thuật của Dawnbringer Riven được tô màu sáng sủa hơn và có thêm hiệu ứng phát sáng.

Thêm mới và chỉnh sửa biểu tượng eSports

Gnar_G