Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.18. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Sát Chiêu Hoàn Hảo (R)

 • Hiệu ứng làm choáng nhẹ bị loại bỏ.

  Khiên Lửa (E)

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm thay đổi từ 50% mọi cấp thành 25-51% phụ thuộc theo cấp độ.
  • Cụ thể: 25/26/28/29/31/33/34/36/37/39/40/42/43/45/46/48/49/51%
 • Năng lượng tiêu hao hoàn trả từ 40 về lại 20.

  Hắc Ám Bùng Nổ (R)

 • Sát thương đa mục tiêu gây lên những mục tiêu thấp máu tăng từ 100% lên 140%.

 • Sát thương cơ bản tăng từ 57 lên 59.

 Kai’Sa

  Tích Tụ Năng Lượng (E)

 • Tốc độ đánh cộng thêm giảm từ 40/50/60/70/80% xuống 40/45/50/55/60%.

 • Máu cơ bản tăng từ 570.8 lên 575.
 • Sát thương cơ bản tăng từ 69.18 lên 70.

  Nộ Long Cước (R)

 • Sát thương tăng từ 150/375/600 lên 175/400/625.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 110/85/60 xuống 90/75/60.

  Bắn Một Được Hai (Q)

 • Tỉ lệ SMCK cộng thêm tăng từ 100% lên 115%.

 Nunu & Willump

 • Máu nhận thêm mỗi cấp tăng từ 90 xuống 82.
 • Năng lượng giảm từ 283.56 xuống 280.
 • Năng lượng hồi lại mỗi 5 giây giảm từ 7.44 xuống 7.
 • Giáp nhận thêm mỗi cấp giảm từ 3.5 xuống 3.

  Pháo Tuyết (E)

 • Khả năng làm chậm giảm từ 50% mọi cấp xuống 30/35/40/45/50%.

  Nhào Lộn (Q)

 • Sát thương cộng thêm tăng từ 50/55/60/65/70% SMCK lên 50/57.5/65/72.5/80% SMCK.

 Xayah

 • Giáp cơ bản giảm từ 28 xuống 25.

  Bão Tố Nổi Dạy (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 140/125/110 lên 160/145/130 giây.

2/ KHÁC

03 Linh Thú mới

Dango

Fuwa

Shisa

Biểu tượng Anh hùng mới

  

  

Gnar_G (Theo Surrender@20)