Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 8.12. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

 • Tốc độ di chuyển ở dạng Người tăng từ 325 lên 330.
 • Tốc độ di chuyển ở dạng Nhện tăng từ 350 lên 355.

  Nhền Nhện Con (W – Người)

 • Sát thương tăng từ 55/95/135/175/215 lên 60/105/150/195/240.

 • Giáp giảm từ 25 xuống 22.

 • Tốc độ đánh gia tăng mỗi cấp tăng từ 0.25 lên 0.35.

  Vũ Điệu Xạ Tiễn (Q)

 • Tốc độ đánh cộng thêm tăng từ 10% lên 25%.

  Sợ Hãi Dâng Trào (E)

 • Sát thương tăng từ 65/85/105/125/145 lên 80/100/120/140/160.

  Hộ Thể (W)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 14 xuống 12 giây mọi cấp.

  Địa Chấn (E)

 • Sát thương tăng từ 70/105/140/175/210 xuống 80/120/160/200/240.

 Ornn

  Thổi Bễ (W)

 • Thời gian tự làm chậm bản thân khi kích hoạt W hoàn trả từ 1 về lại 0.75 giây.

  Hỏa Dương Hiệu Triệu (R)

 • Khả năng làm chậm hoàn trả từ 20/40/60% về 40/60/80%.

  Búa Chấn Động (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 9/8/7/6/5 xuống 8/7/6/5/4 giây.

  Khiên Phế Liệu (W)

 • Tỉ lệ SMPT tăng từ 40% lên 50%.
 • Lớp giáp tăng từ 80/110/140/170/200 lên 100/130/160/190/220.

 Yorick

  Tử Lễ (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 7/6.5/6/5.5/5 xuống 7/6.25/5.5/4.75/4.0 giây.

  Cuồng Đao Guinsoo

 • Giá tiền tăng từ 3300 lên 3500 Vàng.
  • Giá tiền hợp thành tăng từ 990 lên 1190 Vàng

  Spear of Shojin

 • Nội tại DUY NHẤT: SMCK tối đa tăng từ 60 lên 70.

  Ngọc Máy Dọn Lính (hệ Cảm Hứng)

Gnar_G (Theo Surrender@20)