Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.21. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ RA MẮT 04 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Bốn bộ trang phục mang chủ đề Halloween đã có trên máy chủ thử nghiệm PBE.

Witch's Brew Blitzcrank được bán với giá 299 RP.

 

Count Kassadin chưa rõ giá.

Bewitching Miss Fortune chưa rõ giá.

 

Bewitching Miss Fortune phiên bản Hàng Hiệu quy đổi bằng 100 Điểm Hàng Hiệu.

2/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

  Hệ Sát Thủ

  • 6 Sát Thủ: Tỉ lệ chí mạng tăng từ 15% lên 20%.

  Hệ Xạ Thủ

  • 4 Xạ Thủ: Đòn đánh ngẫu nhiên giảm từ 3 xuống 2.
  • 6 Xạ Thủ: Đòn đánh ngẫu nhiên giảm từ 5 xuống 4.

3/ KHÁC

Biểu tượng Anh hùng mới

   

Biểu Cảm mới

   

Mẫu mắt mới

Gnar_G (Theo Surrender@20)