1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Rìu Xoay (Q)

 • Sát thương cộng thêm thay đổi từ 45/55/65/75/85% tổng STVL thành 30/35/40/45/50 sát thương cộng thẳng + 65/75/85/95/105% STVL cộng thêm.

  Xung Huyết (W)

 • Năng lượng tiêu hao giảm từ 40 mọi cấp xuống 40/35/30/25/20.

 Ivern

  Hạt Hư Hỏng (E)

 • Lớp giáp giảm từ 80/120/160/200/240 xuống 70/110/130/160/190.
 • Thời gian làm chậm giảm từ 3 xuống 2 giây.

  Bão Sấm Sét (R) có một vài thay đổi – sát thương vẫn giữ nguyên khi đạt tối đa thời gian hiệu lực nhưng sát thương lúc đầu bị giảm đi.

 • Sát thương giảm từ 80/145/210 xuống 40/75/110.
 • SMPT cộng thêm giảm từ 40% xuống 20%.
 • (Hiệu ứng mới) – Cơn bão trúng liên tiếp vào cùng một mục tiêu gây thêm 10% sát thương mỗi lần dính đòn.
 • (Loại bỏ) – “Mỗi khi kẻ địch bị trúng, phát tiếp theo giảm 25% sát thương (tối thiểu 50% sát thương).

  Quả Cầu Tan Vỡ (Q)

 • Sát thương của Quả Cầu Tan Vỡ (Q) được cường hóa bởi Ấn Ác Ý (Nội tại) lên lính giảm từ 80% xuống 50%.

  Biến Ảnh (W)

 • Sát thương giảm từ 85/125/165/205/245 xuống 85/120/155/190/225.

  Lừa Gạt (Q)

 • SMPT cộng thêm giảm từ 50% xuống 40%.

  Dao Độc (E)

 • SMPT cộng thêm giảm từ 90% xuống 75%.

  Phân Thân (R)

 • Sát thương khi bóng phát nổ giảm từ 300/450/600 xuống 200/300/400.

  Quá Tải (Q)

 • Sát thương hoàn trả lại từ 60-160 về 60-185.
 • Lớp lá chắn giảm từ 60-200 xuống 65-150.

  Phi Thạch (Q)

 • Sát thương tăng từ 60/80/100/120/140 lên 70/95/120/145/170.
 • SMPT cộng thêm tăng từ 40% lên 45%.
 • Thời gian tồn tại của Đất Biến Đổi giảm từ 120 xuống 100 giây.
 • Các viên đá bắn lên cùng một mục tiêu sẽ gây giảm 60% sát thương, trước là 50%.

  Nộ Long Cước (R)

 • Sát thương giảm xuống còn 150/300/450.

2/ CHỈNH SỬA VỀ TRANG PHỤC

Hiệu ứng Nội tại từ kỹ năng W và chiêu cuối R của Warring Kingdoms Vi đã được chuyển thành màu xanh lá/ vàng để ăn khớp với màu chủ đạo trang phục.

Warring Kingdoms Azir giờ cầm quạt khi người chơi dùng lệnh “/taunt”

Heartseeker Quinn được chỉnh sửa chút ít về màu sắc, độ thon gọn,…

3/ VẬT LIỆU CHẾ TẠO HEXTECH MỚI

Gnar_G