1. NÂNG CẤP SPLASH ART:

Toàn bộ Splash Art của Poppy làm lại đã được nâng cấp thành phong cách tập trung vào vùng trung tâm (giống với phần lớn các Splash Art của tướng LMHT hiện tại).

2. CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Thùng Thuốc Súng (E)

  • Lượng giáp bỏ qua tăng từ 50% lên 60% (hiện tại đang là 40% tổng giáp).

  Giày Vò (E)

  • Năng lượng hồi lại ở mục tiêu đầu tiên bị tiêu diệt giảm từ 20 xuống 10 (năng lượng tổng hồi lại không thay đổi).

  Người Sắt (Nội tại)

  • Lượng giáp phân hủy dần giảm từ 2% mỗi giây xuống 1.5%.

  Sức Hút Hủy Diệt (E)

  • Sát thương tăng từ 35/65/95/125/155 lên 45/75/105/135/165.

  Bắt Hồn (R)

  • STVL cộng thêm của Linh Hồn thay đổi từ 10/25/50 lên 1.0 STVL cộng thêm của Mordekaiser.

  Chinh Phục (R)

  • Thời gian hồi chiêu giảm từ 110/90/80 xuống 110/90/70 (phiên bản hiện tại đang là 80/70/60 giây).

  Bùa Thợ Săn

  • Năng lượng hồi lại khi ở trong rừng tăng từ 150% lên 180%.
  • Thay đổi này cũng áp dụng trên các trang bị nâng cấp: Gươm Truy Tung, Dao Săn Bắt và Dao Đụng Độ.

Gnar_G