Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.19. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ RA MẮT 06 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Amumu Công Nghệ được quy đổi bằng 10 Đá Quý.

Majestic Empress Morgana có giá 299 RP.

Splendid Staff Nami có giá 299 RP.

Valiant Sword Riven chưa có thông tin về giá.

Valiant Sword Riven phiên bản Hàng Hiệu chưa có thông tin về giá.

Ryze Quán Quân

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Bền Bỉ (Nội tại)

 • (Loại bỏ) Không còn gấp đôi hiệu ứng hồi phục khi còn thấp hơn 25/50% lượng máu.
 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 9/4 thành 6 giây mọi cấp.
 • Thay đổi từ (sát thương từ lính và quái rừng thường không làm mất hiệu ứng ở cấp 11) thành (sát thương từ lính và quái rừng thường không làm mất hiệu ứng).
 • Lượng máu hồi lại tăng từ (2%/8%) lên (2.5/2.75/3/3.25/3.5/3.75/4.5/5.25/6/6.75/7.5/8.25/9/9.25/9.5/9.75/10/10.25%).

  Lòng Dũng Cảm (W)

 • Chống chịu của mỗi điểm cộng dồn giảm từ 0.33 xuống 0.25.
 • Giới hạn chống chịu cộng thêm giảm từ 50 xuống 30.
 • Số lượng quân lính đạt tối đa điểm cộng dồn tăng từ 150 lên 160.

  Phán Quyết (E)

 • Số lần xoay thay đổi từ [5+1 mỗi 3 cấp độ (tối đa 10)] thành [8+1 mỗi 20% tốc độ đánh].
 • Sát thương cơ bản thay đổi từ 14/18/22/26/30 thành 9/15/21/27/33.
 • Tỉ lệ SMCK giảm từ 0.36/0.37/0.38/0.39/0.4 xuống 0.26/0.295/0.33/0.365/0.4.
 • Số lần xoay để phá giáp kẻ địch tăng từ 4 lên 6.
 • (Loại bỏ) Không còn gây thêm 33% sát thương nếu chỉ xoay trúng một kẻ địch duy nhất.
 • (Mới) Giờ gây thêm 25% sát thương lên kẻ địch gần nhất.

  Công Lý Demacia (R)

 • (Loại bỏ) Nội tại Kẻ Thủ Ác.
 • Thay đổi từ (gây sát thương phép) thành (luôn gây Sát Thương Chuẩn).
 • Sát thương giảm từ [175/350/525 (+28.6/33.3/40% lượng máu đã mất)] xuống [150/300/450 (+20/25/30% lượng máu đã mất)].

 Sylas

 • Giáp giảm từ 32 (+3 mỗi cấp) xuống 25 (+1.5 mỗi cấp).

  Kháng Ma Thuật (Nội tại)

 • Sát thương thay đổi từ [9-60 (+100% SMCK)(+20% SMPT) lên tất cả mục tiêu nhưng chỉ gây 50% sát thương lên lính thành [100% SMCK (+20% SMPT) lên mục tiêu chính / 50% SMCK (+20% SMPT) lên các kẻ địch xung quanh.

  Quật Xích (Q)

 • Không còn bị giảm sát thương trên lính.

3/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

  Tộc Hư Không

 • Hiệu ứng mới:
  • “Đòn đánh thường cùng kỹ năng từ các tướng Hư Không gây sát thương chuẩn”
   • 2 tướng: chọn ngẫu nhiên một tướng Hư Không
   • 4 tướng: tất cả tướng Hư Không

Màn hình chờ giờ sẽ hiển thị cấp bậc Xếp Hạng của người chơi.

4/ KHÁC

Biểu tượng Anh hùng mới

   

 

  

  

  

Biểu Cảm mới

  

 

Banner của CKTG 2019

03 Gói Đa Sắc

Ryze Quán Quân

Majestic Empress Morgana

Splendid Staff Nami

Gnar_G (Theo Surrender@20)