Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.15. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ RA MẮT 06 BỘ TRANG PHỤC MỚI

SIÊU PHẨM: Pyke được bán với giá 399 RP.

 

SIÊU PHẨM: Warwick được bán với giá 399 RP.

 

SIÊU PHẨM: Jinx được bán với giá 399 RP.

 

SIÊU PHẨM: Akali được bán với giá 399 RP.

SIÊU PHẨM: Irelia được bán với giá 399 RP.

 

SIÊU PHẨM: Irelia phiên bản Hàng Hiệu

2/ KHÁC

Biểu tượng Anh hùng mới

 

    

      

 

Biểu Cảm mới

  

  

  

  

Mẫu mắt mới – PROJECT: Reckoning Ward

Gói Đa Sắc

SIÊU PHẨM: Pyke

SIÊU PHẨM: Warwick

SIÊU PHẨM: Jinx

SIÊU PHẨM: Irelia

SIÊU PHẨM: Fiora

 

SIÊU PHẨM: Lucian

 

SIÊU PHẨM: Zed

 

Gnar_G (Theo Surrender@20)