Tất cả những thay đổi dưới đây đều đang được thử nghiệm trên máy chủ PBE để chuẩn bị cho bản cập nhật 9.22. Lưu ý rằng, vì chúng vẫn đang trong quá trình THỬ NGHIỆM nên mọi thứ có thể thay đổi vào phút chót.


1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH NGỌC TÁI TỔ HỢP

  Ngọc Cao Cấp Áo Choàng Mây (hệ Pháp Thuật)

 • Thay đổi hiệu ứng: Sau khi sử dụng một Phép Bổ Trợ, nhận thêm tốc độ di chuyển trong 2.5 giây và cho phép bạn đi xuyên qua các đơn vị.
 • Tăng: 15%-45% tốc độ di chuyển phụ thuộc vào thời gian hồi lại của Phép Bổ Trợ. (thời gian hồi lại càng lâu càng cho nhiều tốc độ di chuyển).

  Ngọc Cao Cấp Hiện Diện Trí Tuệ (hệ Chuẩn Xác – xem thêm TẠI ĐÂY)

 • Nội năng gia tăng giảm từ [10 (lên tới tối đa 100)] xuông [5 (lên tới tối đa 50)].

2/ CẬP NHẬT ĐẤU TRƯỜNG CHÂN LÝ

 Nguyên Tố Gió

 • Tỉ lệ né tránh giảm từ 25/40/60% xuống 20/35/50%.

 Ô Nguyên Tố Gió

 • Tỉ lệ né tránh giảm từ 30% xuống 20%.

Cấp 8

 • Tỉ lệ rớt đồ thay đổi từ 15/20/35/22/8 thành 15/20/35/24/6.

  Kindred

 • Tốc độ đánh giảm từ 0.8 xuống 0.75.

  Sion

 • Giáp tăng từ 30 lên 35.

  Annie

 • Máu của Gấu Tibbers tăng từ 2000 lên 2200.
 • STVL tăng tiến giảm từ 40/60/80% xuống 40/45/50%.

  Ashe

 • Máu giảm từ 600 xuống 550.
 • STVL tăng tiến giảm từ 40/60/80% xuống 40/45/50%.

  Olaf

 • Tốc độ đánh tăng từ 0.8 lên 0.85.

  Twitch

 • Tốc độ đánh giảm từ 0.8 xuống 0.75.

  Yorick

 • Số lượng Ma Sương tăng từ 1/2/4 lên 2/3/4.
 • Máu của Ma Sương giảm từ 1000/1500/2000 xuống 800/1400/2000.

  Singed

 • Kháng phép giảm từ 100 xuống 20.

  Taric

 • Máu giảm từ 950 xuống 900.
 • Giáp giảm từ 75 xuống 60.
 • Thời gian duy trì trạng thái bất tử giảm từ 3/4/5 xuống 3/3/3 giây.

3/ GIỌNG LỒNG TIẾNG CỦA SENNA

Gnar_G (Theo Surrender@20)