1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG, TRANG BỊ VÀ NGỌC TÁI TỔ HỢP

 • STVL thay đổi từ 62 (+2.4 mỗi cấp) thành 59 (+3 mỗi cấp).
  • STVL ở cấp 18 tăng từ 103 lên 110

  Chim Săn Mồi (Nội tại)

 • Đòn đánh thường khi đang bay giờ sẽ cộng dồn bao gồm cả đánh dấu Tiêu Điểm.

  Đi Qua Đồn Địch (R)

 • Sửa lỗi đôi khi ngăn cản Oanh Tạc.
 • Oanh Tạc giờ đánh dấu Tiêu Điểm lên tất cả mục tiêu trúng đòn.
 • Sửa lỗi Oanh Tạc gây gấp đôi sát thương nếu tái kích hoạt R.
 • Niệm phép không còn bị hoãn lại nếu nhận sát thương.
 • Thời gian hồi chiêu của Đi Qua Đồn Địch được tính từ ngay khi giao tranh nổ ra.
 • Nhận sát thương từ tướng địch hoặc trụ bảo vệ khi đang niệm phép hay ở trạng thái bay không còn bị ảnh hưởng. Thay vào đó, tốc độ di chuyển cộng thêm sẽ bị hủy trong vòng 2 giây. Nhận sát thương từ lính không còn bất cứ hiệu ứng nào.
 • Sửa lỗi khiến cho Đi Qua Đồn Địch ngay lập tức kết thúc khi tấn công trụ bảo vệ.
 • Sửa lỗi không thể di chuyển khi đang niệm phép Đi Qua Đồn Địch.
 • Quay trở lại Bệ Đá Cổ sẽ tự động niệm phép Đi Qua Đồn Địch nếu đã học kỹ năng này.

  Thú Săn Mồi Lẩn Khuất (Nội tại)

 • Thời gian tồn tại của Điểm Hung Tợn tăng từ 6 lên 8 giây.

  Tàn Ác (Q)

 • Sát thương tăng từ 20/50/80/110/140 (+1.1 tổng STVL) to 30/60/90/120/150 (+1/1.05/1.1/1.15/1.2 tổng STVL).
 • STVL cộng thêm khi cường hóa tăng từ 1.3 lên 1.4.

  Khao Khát Săn Mồi (R)

 • Hiệu ứng phát hiện tầm nhìn địch của Rengar tồn tại thêm 0.5 giây sau khi kết thúc thời gian hiệu lực.

 • STVL cộng thêm mỗi cấp tăng từ 2.8 lên 3.4.

  Nhiễm Khuẩn (E)

 • Sát thương tăng từ 20/25/30/35/40 lên 20/30/40/50/60.

  Lời Thì Thầm (Nội tại)

 • STVL cộng thêm tăng từ (2-40% dựa vào cấp độ) lên (4-44% dựa vào cấp độ).

  Lựu Đạn Nhảy Múa (Q)

 • STVL cộng thêm tăng từ 40/45/50/55/60% lên 40/47.5/55/62.5/70%.

  Nét Vẽ Chết Chóc (W)

 • “W giờ sẽ Trói Chân tất cả những mục tiêu Jhin gây sát thương lên, không chỉ là đòn đánh thường.”

  Lưỡi Dao Bóng Tối (Nội tại)

 • Đòn đánh thường lên tướng địch giờ giảm thời gian hồi lại Nội tại đi 2 giây (bình thường là 1).
 • Lượng máu hồi lại theo cấp độ thay đổi từ 10/18/26 thành 15-40.
  • Cụ thể: 15/16/18/19/21/22/24/25/27/28/30/31/33/34/36/37/39/40

  Bổ Củi (E)

 • STVL cộng thêm tăng từ 40% lên 50%.
 • Sát thương chuẩn hoàn trả từ 80/125/170/215/260 về 70/115/160/205/250 – giống với hiện tại.

  Tận Thế Ragnarok (R)

 • Kháng phép và giáp cộng thêm hoàn trả từ 20/35/50 về 20/30/40 – giống với hiện tại.
 • Sát thương cộng thêm khi kích hoạt tăng từ 40/70/100 thành [15/20/25 + (30% tổng STVL)].

  Dòng Chảy Ma Pháp (E)

 • Sát thương tăng từ 50/75/100/125/150 lên 70/90/110/130/150.
 • (Mới) Dòng Chảy Ma Pháp giờ sẽ gây thêm 50% khi lan tỏa sang các mục tiêu cạnh bên.

  Vòng Xoáy Không Gian (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 120 lên 180 giây.

 Swain

  Bàn Tay Tử Thần (Q)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 7.5/6.25/5/3.75/2.5 xuống 5.5/4.75/4/3.25/2.5 giây.

  Dặm Nhảy Tên Lửa (W)

 • Sát thương thay đổi từ 100/150/200/150/300 thành 85/135/185/235/285.
  • So với hiện tại: tăng từ 60/110/160/210/260 lên 85/135/185/235/285

 Zoe

 • Tầm đánh tăng từ 525 lên 550.

  Nghịch Sao (Q)

 • Sát thương tăng từ 45/60/75/90/105 (+20% SMPT) lên 50/75/100/125/150 (60% SMPT).
 • Không còn gây thêm sát thương của  Lấp La Lấp Lánh! (Nội tại) lên mục tiêu đầu tiên.
 • Giờ nhận thêm sát thương theo cấp độ của Zoe, cụ thể: 7/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/29/32/35/38/42/46/50.
 • Giờ gây ít hơn 20% lên kẻ địch khống trúng đòn trực tiếp.

  Kẻ Trộm Phép (W)

 • Thu thập quả cầu phép tăng từ 525 lên 550.
 • Sát thương tăng từ 70/115/160/205/250  (+60% AP) lên 75/120/165/210/255 (+75% AP).

  Dây Chuyền Iron Solari

 • Kích hoạt thay đổi từ tạo ra lớp khiên chống phép trên diện rộng thành “sau một khoảng thời gian ngắn, tạo ra một lớp khiên bảo vệ tại vị trí bạn đang đứng trong 8 giây. Tướng đồng minh có khiên nhận ít hơn 35% sát thương (90 giây hồi lại).”

  Súng Ngắn Hextech

 • Kích hoạt DUY NHẤT – Cầu Băng:
  • Sát thương tăng từ 75-150 lên 100-200
  • SMPT tăng từ 20% lên 35%
  • Khả năng làm chậm tăng từ 40% lên 65%

  Giáp Máu Warmog

 • Lượng máu tối đa hồi lại tăng từ 2750 lên 3250.

  Ngọc Siêu Cấp Sẵn Sàng Tấn Công (hệ Chuẩn Xác)

 • Sát thương mục tiêu phải nhận thêm từ mọi nguồn tăng từ 4-12% lên 8-12%.

 Ngọc Siêu Cấp Bước Chân Thần Tốc (hệ Chuẩn Xác)

 • Giờ ghi chú đòn đánh của tướng đánh xa lên quân lính chỉ còn 30% hiệu lực.

The Merciless Elite (hệ Chuẩn Xác + hệ Áp Đảo)

 • STVL tăng từ 5 lên 6.
 • SMPT tăng từ 9 lên 10.

2/ KHÁC

Lượng Vàng có được từ trụ đầu tiên hoàn trả lại từ 200 về 300.

Hiệu ứng phát sáng trên biểu tượng kỹ năng khi hồi lại

Danh sách các vị tướng Riot Games cập nhật hiệu ứng đặc biệt này gồm có:

 • Diana (R)
 • Darius (R)
 • Draven (W)
 • Irelia (Q)
 • Evelynn (E)
 • Kalista (E)
 • Katarina (Q, W, E, R)
 • Kha’Zix (E)
 • Mastery Yi (Q, W, E)
 • Olaf (Q)
 • Ryze (Q)
 • Tristana (W)
 • Twitch (Q)
 • Zilean (Q, E) 

Ngọc Cao Cấp Dải Băng Năng Lượng (hệ Pháp Thuật) đã có biểu tượng kèm bộ đếm thời gian hồi lại trên thanh bùa lợi.

Biểu tượng anh hùng mới

Màn hình đăng nhập mới

02 Gói Đa Sắc mới

Gnar_G