1/ RA MẮT 02 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Dragon Master Swain

Dark Star Jarvan IV

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Đánh Thọt (W)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 9/8/7/6/5 xuống 7/6.5/6/5.5/5 giây.
 • STVL cộng thêm tăng từ 140% mọi cấp độ lên 140/145/150/55/160%.

  Bắt Giữ (E)

 • Xuyên giáp tăng từ 5/10/15/20/25% lên 10/15/20/25/30%.

  Quất Roi (E)

 • Sát thương cường hóa tăng từ 70/90/110/130/150 lên 95/115/135/155/175.

  Cơn Gió Đen (E)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 12/11.5/11/10.5/10 xuống 10 giây mọi cấp.
 • Sát thương gây thêm lên quái rừng tăng từ 50% lên 100%.
  • Không còn nhắc tới quân lính

  Bão Quạ (R)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 150/140/130 xuống 140/110/80 giây.

  Đàm Phán (Q)

 • Năng lượng tiêu hao tăng từ 40 lên 60/55/50/45/40.

  Thùng Thuốc Súng (E)

 • Thời gian tồn tại giảm từ 60 xuống 25 giây.

  Nhún Nhảy (E)

 • Sát thương tăng từ 20/60/100/140/180 lên 50/85/120/155/190.

  GNAR! (R)

 • (Loại bỏ) (Gnar Tí Nị/Nội tại) Không còn hồi lại thời gian hồi chiêu của Ném Boomerang (Q) khi bắt chúng nó.

 • STVL giảm từ 71 xuống 66.
 • Tốc đánh tăng từ 0.644 (+0.25 mỗi cấp) lên 0.694 (+0.35 mỗi cấp).
 • Tầm đánh giảm từ 550 xuống 525.

  Hồn Ma Do Thám (W)

 • (Thay đổi hiệu ứng) Không còn tăng tốc độn đánh khi ở gần đồng minh Thệ Ước, giờ nhận thêm 5/10/15/20/25 sát thương.

  Giày Vò (E)

 • Năng lượng hồi lại giảm từ 30 xuống 10/15/20/25/30.

  Cao Xạ Ma Pháp (W)

 • Sát thương phép cộng thêm tăng từ 3/3.5/4/4.5/5% lên 3/3.75/4.5/5.25/6%.

 Ornn

  Thổi Lửa (W)

 • Sát thương giảm từ 10/12/14/16/18% lượng máu tối đa của mục tiêu thành 10/11.5/13/14.5/16%.
 • Thời gian hiệu lực của lớp lá chắn tăng từ 2.5 lên 3.5 giây.
 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 13/12/11/10/9 lên 17/15/13/11/9 giây.
 • Thời gian tồn tại của hiệu ứng Nóng Giòn giảm từ 6 xuống 3 giây.

  Xung Kích Bỏng Cháy (E)

 • Sát thương tăng từ 30/50/70/90/110 lên 80/125/170/215/260.
 • Lớp giáp cộng thêm tăng từ 30% lên 40%.
 • SMPT cộng thêm tăng từ 30% lên 40%.
 • (Hiệu ứng thay đổi) “Nếu Ornn đâm vào địa hình, hắn tạo ra một làn sóng chấn động và hất tung kẻ địch trong vòng 1 giây và gây sát thương của Xung Kích Bỏng Cháy tới tất cả kẻ địch không bị ảnh hưởng bởi cú húc.”
  • Hiệu ứng làn sóng chấn động chỉ gây sát thương lên những đơn vị không bị ảnh hưởng bởi cú húc
  • Sát thương làn sóng chấn động tăng từ 50-210 lên 80-260

  Hỏa Dương Hiệu Triệu (R)

 • Thời gian tồn tại của hiệu ứng Nóng Giòn giảm từ 6 xuống 3 giây.

  Xung Phong (E)

 • Sát thương ban đầu tăng từ 55/75/95/115/130 lên 60/80/100/120/140.
 • Sát thương khi va vào địa hình tăng từ 55/75/95/115/130 lên 60/80/100/120/140.

  Vũ Điệu Cá Sấu (Q)

 • Sát thương tăng từ 65/95/125/155/185 lên 65/100/135/170/205.
 • Sát thương cường hóa tăng từ 95/140/185/230/275 lên 100/150/200/250/300.

 • Lượng máu giảm từ 586.2 xuống 585.
 • STVL giảm từ 68 xuống 65.
 • STVL gia tăng mỗi cấp tăng từ 1.5 lên 3.
 • Tốc độ đánh cơ bản thay đổi từ 0.625 + 3.5%/cấp độ thành 0.666 + 3%/cấp độ.

  Thú Săn Mồi Lẩn Khuất (Nội tại)

 • Chỉ số cộng thêm từ Dây Chuyển Răng Nanh thay đổi từ [1/3/7/10/13 STVL và % STVL cộng thêm] thành [1/4/9/16/25% STVL cộng thêm].
 • Khoảng cách từ Rengar tới mục tiêu của cú nhảy giảm từ 100 xuống 50.

  Tàn Ác (Q – Hoàn trả/Làm lại)

 • (Mới) Kích hoạt – Đòn đánh kế tiếp của Rengar gây 20/50/80/110/140 (+110% tổng STVL).
 • (Mới) Cường hóa - Đòn đánh kế tiếp của Rengar gây 30-240 (+1.35 tổng STVL) sát thương và cộng thêm 40% tốc độ đánh ở hai đòn đánh cơ bản tiếp theo.
 • Q tăng điểm Hung Tợn và tốc độ đánh lên trụ, nhưng không gây thêm sát thương.
  • Nhấn Q vẫn tái tạo đòn đánh thường
 • Cử động vật lý và âm thanh đã được tinh chỉnh để phù hợp với hiệu ứng hình ảnh của Q. Nó bao gồm cả những trang phục theo kèm Rengar.
 • Tốc độ hiển thị hiệu ứng hình ảnh của Q đã được căn chỉnh lại để khớp với thời điểm Rengar gây sát thương.
 • Biểu tượng cũ đã được đưa trở lại.
 • Q Cường hóa giờ tiêu hao điểm Hung Tợn khi ngay khi kích hoạt.
 • Thời gian tồn tại của hiệu ứng trên đòn đánh đặc biệt tiếp theo giảm từ 5 xuống 3 giây.

  Tiếng Gầm Chiến Trận (W)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 20/18/16/14/12 xuống 16/14.5/13/11.5/10 giây.

  Khao Kháo Săn Mồi (R)

 • Tầm kẻ địch có thể cảm nhận được Rengar giảm từ 2000/3000/4000 xuống 1600.
 • Tầm mà Rengar có thẻ phát hiện ra kẻ địch gần nhất thay đổi từ 2000/3000/4000 thành 2500/3000/3500.
 • Tướng địch có thể bị phát hiện bởi Khao Khát Săn Mồi (gần nhất với Rengar) vẫn sẽ bị lộ diện trong thời gian kỹ năng còn hiệu lực (ngay cả khi có tướng địch khác tới gần Rengar hơn).
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 40% lên 40/50/60%.
 • Phần thưởng khi nhảy vào tướng địch gần nhất thay đổi từ đòn đánh chí mạng thành (30% tổng STVL + giảm 12/18/24 giáp trong vòng 4 giây).
 • STVL gia tăng mỗi cấp giảm từ 3.4 xuống 2.3.

 • STVL cộng thêm mỗi cấp độ giảm từ 3.4 xuống 2.8.

  Song Long Thủ (Q)

 • Sát thương cộng thêm ở đòn đánh thứ hai giảm từ 40/55/70/85/100% xuống 20/35/50/65/80%.

 Swain

  Tầm Nhìn Bá Chủ (W)

 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 90/100/110/120/130 xuống 70/85/100/115/130.

  Hóa Quỷ (R)

 • Hồi máu tăng từ 15/30/45 lên 20/35/50.
 • Hút máu khi ở dạng Lửa Quỷ thay đổi từ 150/300/450 thành 125/300/450 (ở cấp độ 1/12/16).

 • Kháng phép tăng từ 32.1 lên 39.
 • Giáp giảm từ 32 xuống 30.

  Đại Bác Đẩy Lùi (R)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 100/85/70 lên 120/110/100 giây.

  Nhiễm Khuẩn (E)

 • Sát thương giảm từ 20/35/50/65/80 xuống 20/25/30/35/40.

  Truy Kích (Q)

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm tăng từ 30/35/40/45/50% lên 30/37.5/45/52.5/60%.
  • Chuyển hóa từ tốc độ di chuyển tối đa thành tốc độ di chuyển tối thiểu giờ sẽ giảm dần trong vòng 1 giây thay vì ngay lập tức

  Nổi Điên (W)

 • Thời gian kích hoạt giảm thiểu 50% khi Volibear cắn vào một quân lính.

  Sấm Gầm (E)

 • (Hiệu ứng mới) Giờ hất ngược kẻ địch chút ít.
 • (Hiệu ứng mới) Kẻ địch đang bay hoặc lướt qua vùng ảnh hưởng nhận 40/60/80/100/120 (+30% SMPT).

  Quyết Đoán (Nội tại)

 • Sát thương cộng thêm giảm từ 20/40/60/80% ở cấp độ 1/6/11/16 xuống 15/25/35/45% ở cấp độ 1/6/11/16.

  Phong Lôi Thương (W)

 • Thời gian duy trì hiệu ứng giảm từ 0.6 xuống 0.5 giây.

  Dấu Ấn Tử Thần (R)

 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 120/100/80 xuống 120/90/60 giây,

 Zoe

 • Lượng máu cơ bản tăng từ 526 lên 560.
 • STVL cơ bản tăng từ 56 lên 58.

  Lấp La Lấp Lánh! (Nội tại)

 • SMPT cộng thêm giảm từ 0.325 xuống 0.25.

  Nghịch Sao (Q)

 • Nghịch Sao không gây thêm sát thương của  Lấp La Lấp Lánh (Nội tại) lên kẻ địch trúng đòn đầu tiên.
 • Sát thương giảm từ 45-165 (+60% SMPT) lên 45-105 (+40% SMPT).

  Kẻ Trộm Phép (W)

 • Quân lính giờ không thể làm rơi ra Dịch Chuyển.
 • SMPT tăng từ 40% lên 60%.
 • Tốc độ di chuyển cộng thêm khi kích hoạt tăng từ 10-70% lên 30-70%.

  Bong Bóng Ngủ (E)

 • (Hiệu ứng loại bỏ) Không còn ghi chú “Khi một tướng địch rơi vào giấc ngủ, thời gian hồi laij của Bong Bóng Ngủ giảm đi 10/15/20/25/30%.”
 • Loại bỏ “Buồn Ngủ có thể ngăn chặn hiệu ứng khi ngủ hẳn.”
  • Bao gồm các hiệu ứng như Thanh Tẩy, Hòm Bảo Hộ Mikeal hay Khăn Giải Thuật hoặc các kỹ năng giải CC như chiêu cuối Bất Khuất của Alistar

  Đồng Xu Cổ Đại

 • (Mới) Giờ +5 tốc độ di chuyển.

  Mề Đay Nomad

 • Giờ +10 tốc độ di chuyển.

  Búa Băng

 • Khả năng làm chậm từ các đòn đánh xa giảm từ 30% xuống 20%.

  Khiên Cổ Vật

 • Máu hồi lại giảm từ 75 xuống 50.

  Vòng Tay Targon

 • Máu hồi lại giảm từ 175 xuống 125.

  Remnant of the Ascensed

 • (Mới) Giờ +10 tốc độ di chuyển.

 Dao Săn Bắt

 • Loại bỏ.

  Đao Tím

 • Giá tiền giảm từ 2500 xuống 2400 Vàng.
  • Giá tiền hợp thành 480 xuống 380
 • Nội tại DUY NHẤT – Sát thương phép cộng thêm tăng từ 40 lên 42.
 • Nội tại DUY NHẤT – Thay đổi từ [đòn đánh thường đánh cắp 5 kháng phép trên đòn đánh (cộng dồn tối đa 5 lần)] thành [đòn đánh thường đánh cắp 3 kháng phép trên đòn đánh (6 nếu là tướng cận chiến), tối đa lên tới 30 kháng phép].

  Bí Chương Thất Truyền

 • Giá tiền tăng từ 900 lên 1100 Vàng. 
 • (Mới) Nội tại DUY NHẤT – Haste: +10% giảm thời gian hồi chiêu.

  Quyền Trượng Thiên Thần

 • Giá tiền tăng từ 3100 lên 3200 Vàng.
 • Công thức mới: Nước Mắt Nữ Thần + Sách Cũ + Bí Chương Thất Truyền + 915 Vàng.
 • SMPT giảm từ 80 xuống 50.
 • Năng lượng tăng từ 250 lên 650.
 • (Mới) Giờ +10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • (Mới) Nội tại DUY NHẤT – Haste: Nhận thêm 10% giảm thời gian hồi chiêu.

  Mặt Nạ Ma Ám

 • SMPT cộng thêm tăng từ 25 lên 35.
 • (Loại bỏ) Nội tại DUY NHẤT – Đôi Mắt Đau Đớn: +15 xuyên kháng phép.
 • (Mới) Nội tại DUY NHẤT - Essence Drain: Gây thêm 2% sát thương mỗi giây lên tướng địch khi đang trong giao tranh (tối đa 10%).

  Mặt Nạ Đọa Đày Liandry

 • (Loại bỏ) Nội tại DUY NHẤT – Đôi Mắt Đau Đớn: +15 xuyên kháng phép.
 • (Hiệu ứng thay đổi) Nội tại DUY NHẤT – Ám Ảnh: Thay đổi từ 2% lượng máu hiện tại thành 1% lượng máu tối đa.
 • (Mới) Nội tại DUY NHẤT - Essence Drain: Gây thêm 2% sát thương mỗi giây lên tướng địch khi đang trong giao tranh (tối đa 10%).

  Súng Ngắn Hextech

 • Công thức mới: Bí Chương Thất Truyền + Súng Hextech + 850 Vàng.
 • Năng lượng tăng từ 400 lên 500.
 • (Loại bỏ) Không còn tăng 300 máu.
 • (Loại bỏ) Nội tại DUY NHẤT – Vĩnh Hằng
 • (Mới) Giờ +10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • (Mới) Nội tại DUY NHẤT – Haste: +10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • Kích hoạt DUY NHẤT – Cầu Băng:
  • Sát thương giảm từ (100-200) xuống (75-150).
  • SMPT giảm từ 35% xuống 20%.
  • Khả năng làm chậm giảm từ 65% xuống 40%.

  Vọng Âm Luden

 • Giá tiền tăng từ 3200 lên 3300 Vàng.
 • Công thức mới: Bí Chương Thất Truyền + Sách  Cũ + Gậy Bùng Nổ + 815 Vàng.
 • SMPT giảm từ 100 xuống 90.
 • (Loại bỏ) Không còn tăng 10% tốc độ di chuyển.
 • (Mới) +10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • (Mới) Tăng 500 năng lượng
 • (Mới) Nội tại DUY NHẤT – Haste: +10% giảm thời gian hồi chiêu.

  Quỷ Thư Morello

 • Giá tiền tăng từ 2900 lên 3000 Vàng.
 • Công thức mới: Orb of Shadows + Gậy Bùng Nổ + 650 Vàng.
 • SMPT giảm từ 100 xuống 80.
 • (Loại bỏ) Không còn tăng 400 năng lượng.
 • (Loại bỏ) Nội tại DUY NHẤT: +20% giảm thời gian hồi chiêu.
 • (Loại bỏ) Nội tại DUY NHẤT: Điểm hạ gục hoặc hỗ trợ hồi lại 20% năng lượng tối đa.
 • (Hiệu ứng thay đổi) từ (Nội tại DUY NHẤT – Gây sát thương phép lên tướng địch còn dưới 35% máu kèm thêm hiệu ứng Vết Thương Sâu trong vòng 8 giây) thành (Nội tại DUY NHẤT – Cursed Strike: Sát thương phép gây lên tướng địch khiến chúng nhận thêm hiệu ứng Vết Thương Sâu trong vòng 3 giây).
 • (Mới) Nội tại DUY NHẤT: +15 xuyên kháng phép.
 • (Mới) Giờ +300 máu.

 Oblivion Orb (Mới)

 • Giá tiền: 1500 Vàng.
 • Công thức: Hồng Ngọc + Sách Cũ + 665 Vàng.
 • +25 SMPT
 • +200 máu
 • Nội tại DUY NHẤT: +15 xuyên kháng phép.

Spellbound Orb (Mới – chưa có trong game)

 • Giá tiền: 2800 Vàng.
 • Công thức: Gậy Quá Khổ + Linh Hồn Lạc Lõng + 700 Vàng.
 • +100 SMPT.
 • +10% giảm thời gian hồi chiêu.
  • Nội tại DUY NHẤT – Spellsteal: Những kỹ năng của tướng đồng minh và cả kẻ địch cạnh bên sẽ sạc lại cho Spellbound Orb (tối đa 200 điểm).
  • Kích hoạt DUY NHẤT – Spellburst: Nhận thêm 30% tốc độ di chuyển giảm dần theo thời gian và 100 SMPT trong vòng 4 giây. Mỗi lần niệm phép tích trữ +0.3% tốc độ di chuyển và +1 SMPT vào hiệu ứng. (60 giây hồi lại)

 Song Sinh Ma Quái (Mới/Trở lại)

 • Giá tiền: 2400 Vàng.
 • Công thức: Sách Quỷ + Linh Hồn Lạc Lõng + 650 Vàng.
 • +60 SMPT.
 • +7% tốc độ di chuyển.
 • +10% giảm thời gian hồi chiêu.
 • Kích hoạt DUY NHẤT – Săn Đuổi: Triệu hồi 02 con ma săn đuổi những tướng địch gần nhất, phát hiện và theo dấu chúng.
 • Những kẻ địch bị săn đuổi bị làm chậm đi 40% trong vòng 5 giây dựa vào quãng đường con ma di chuyển. (90 giây hồi lại).

  Mũ Phù Thủy Rabadon

 • Nội tại DUY NHẤT – SMPT cộng thêm tăng từ 35% lên 40%.
 • Giá tiền giảm từ 3800 xuống 3600 Vàng.
  • Giá tiền hợp thành giảm từ 1265 xuống 1100 Vàng
 • Công thức thay đổi từ (Gậy Quá Khổ + Gậy Bùng Nổ + Sách Cũ + 1265 Vàng) thành (Gậy Quá Khổ + Gậy Quá Khổ + 1100 Vàng).

  Rabadon's Deathcrown (trang bị nâng cấp của Ornn)

 • Nội tại DUY NHẤT – SMPT cộng thêm tăng từ 35% lên 40%.
 • Giá tiền giảm từ 4800 xuống 4600 Vàng.
  • Giá tiền hợp thành vẫn như cũ

  Trượng Pha Lê Rylai

 • SMPT tăng từ 75 lên 80.

  Trượng Hư Vô

 • SMPT giảm từ 80 xuống 70.

  Ngọc Cao Cấp Thời Điểm Hoàn Hảo (hệ Cảm Hứng)

 • Thời gian Đồng Hồ Ngưng Đọng Khởi Đầu chuyển hóa thành Đồng Hồ Ngưng Đọng tăng từ 6 lên 10 phút.

Ngọc Time Warp Tonic (hệ Cảm Hứng)

 • Thay thế cho Ngọc Cơ Thể Thượng Nhân.
 • “Bình thuốc và các dược phẩm tồn tại lâu hơn 20%, và tăng cho bạn 5% (tốc độ di chuyển) khi còn hiệu lực của Bình thuốc và các dược phẩm.”

Ngọc Cao Cấp Bone Plating (hệ Kiên Định)

 • Sau khi gây sát thương lên tướng địch, 3 kỹ năng hoặc đòn đánh thường tiếp theo mà bạn nhận từ chúng gây ra 15 + 35 (+1% lượng máu cộng thêm) sát thương.
  • Thời gian hiệu lực: 5 giây
  • Thời gian hồi lại: 45 giây

 Ngọc Ngọc Gió Thứ Hai (hệ Kiên Định)

 • Được chuyển lên dòng Ngọc thứ ba.

 Ngọc Cao Cấp Kiên Cường (hệ Kiên Định)

 • Được chuyển xuống dòng Ngọc thứ tư.

  Ngọc Siêu Cấp Sẵn Sàng Tấn Công (hệ Chuẩn Xác)

 • Sát thương tăng từ [30 - 120] lên [40 - 180].
 • Kẻ địch suy yếu nhận sát thương từ 12% giảm xuống còn 4-12%.

The Brazen Perfect (hệ Chuẩn Xác + hệ Pháp Thuật)

 • Thay đổi từ [+18% tốc độ đánh] thành [+9% tốc độ đánh, +6 STVL hoặc 10 SMPT tương ứng].

The Merciless Elite (hệ Chuẩn Xác + hệ Áp Đảo)

 • Thay đổi từ [+18% tốc độ đánh] thành [+9% tốc độ đánh, +5 STVL hoặc 9 SMPT tương ứng].

The Twisted Surgeon (hệ Áp Đảo + hệ Chuẩn Xác)

 • Thay đổi từ [+11 STVL hoặc 18 SMPT] thành [+8 STVL hoặc +13 SMPT tương ứng, +5.5% tốc độ đánh].

The Incontestable Spellslinger (hệ Pháp Thuật + hệ Chuẩn Xác)

 • Thay đổi từ [+12 STVL hoặc 20 SMPT tương ứng] thành [+8 STVL hoặc +14 SMPT tương ứng, +5.5% tốc độ đánh].

The Timeless (hệ Cảm Hứng + hệ Kiên Định)

 • (Loại bỏ) Không còn +20% thời gian tồn tại của thuốc và các bình tăng lực.

The Stargazer (hệ Cảm Hứng + hệ Pháp Thuật)

 • (Loại bỏ) Không còn +20% thời gian tồn tại của thuốc và các bình tăng lực.

The Elegant Duelist (hệ Cảm Hứng + hệ Chuẩn Xác)

 • (Loại bỏ) Không còn +20% thời gian tồn tại của thuốc và các bình tăng lực.

The Ruthless Visionary (hệ Cảm Hứng + hệ Áp Đảo)

 • (Loại bỏ) Không còn +20% thời gian tồn tại của thuốc và các bình tăng lực.

3/ THAY ĐỔI VỀ RỪNG

  Bùa lợi Rồng Ngàn Tuổi

 • Thời gian xuất hiện giảm từ 10 xuống 8 phút.
 • (Mới) Càng có nhiều Bùa lợi Rồng Ngàn Tuổi càng khiến cho những hiệu ứng mạnh mẽ hơn. Bùa lợi đầu tiên không thay đổi, nó chỉ áp dụng từ bùa lợi Rồng Ngàn Tuổi thứ hai, cụ thể:
  • Thời gian tồn tại: 150 giây với bùa lợi đầu tiên, 300 giây với những bùa lợi tiếp theo
  • Sát thương đốt cháy: 45 (+45 với mỗi Rồng Nguyên Tố hạ gục) với bùa lợi đầu tiên, 135 (+90 với mỗi Rồng Nguyên Tố hạ gục) với những bùa lợi tiếp theo
  • Bùa lợi Nguyên Tố: +50% tác dụng với mỗi Rồng Nguyên Tố hạ gục ở bùa lợi đầu tiên, +100% ở những bùa lợi tiếp theo

 • “Khi gây sát thương lên những mục tiêu không phải trụ bảo vệ, đơn vị đó nhận Sát Thương Chuẩn trong vòng 3 giây tương ứng với 90 + 60 với mỗi Rồng Nguyên Tố. Nó cũng sẽ cường hóa các Dấu Ấn Rồng hiện tại, gia tăng hiệu ứng 100%.”

  Bùa lợi Baron

 • Chỉ số ban đầu thay đổi từ (25 STVL và 25 SMPT) thành (24 STVL và 40 SMPT).
 • Chỉ số cuối cùng thay đổi từ (40 STVL và 40 SMPT ở 27:30) thành (48 STVL và 80 SMPT ở 40:00).
 • Sát thương của con lính xe gây lên trụ bảo vệ tăng từ +100% lên +300%.
 • (Mới) Lính đánh xa cường hóa giờ nhận ít hơn 50% sát thương từ tướng địch.

  Hạt Thông Nổ

 • Thời gian xuất hiện của Hạt Thông Nổ gần Cóc Thành Tinh và đằng sau hang Rồng & Baron tăng từ (125-140 giây) lên (300-330 giây).

Riot Meddler cho biết, mục tiêu của sự thay đổi này là khiến cho những tướng đi đường ít bị tướng đi rừng đe dọa hơn – và họ hoàn toàn có thể chơi “hổ báo” bằng cách cắm mắt ở những vị trí Hạt Thông Nổ phát hiện được tầm nhìn.

4/ KHÁC

Cập nhật Splash Art của Xin Zhao

Splash Art cũ của Xin Zhao

Voice chat trên client

Đã có biểu tượng voice chat xuất hiện trên client nhưng chưa thể sử dụng được.

Thêm tiểu sử cho các dòng trang phục

Biểu Cảm mới

Bốn biểu cảm mới khi thăng cấp độ đã xuất hiện trên PBE.

Gnar_G