1/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Đại Thử Thách (R)

 • Không còn nhận thêm tốc độ di chuyển cộng thêm từ Vũ Điệu Kiếm Sư (Nội tại).

  Bẻ Cong Thời Gian (E)

 • Tầm kích hoạt được căn chỉnh chút ít để phù hợp với phạm vi ảnh hưởng.

 Bramble Vest (Mới)

 • Thuộc về công thức mới của Giáp Gai.
 • Tổng tiền: 900 Vàng.
 • Công thức: Giáp Lụa + Giáp Lụa + Vàng (?).
 • Chỉ số & Hiệu ứng:
  • +35 giáp.
  • Nội tại DUY NHẤT – Thorns: Khi bị tấn công bởi các đòn đánh thường, phản lại 25 sát thương phép, gây thêm hiệu ứng Vết Thương Sâu lên kẻ địch tấn công trong tồn tại vòng 1 giây.

  Giáp Gai (Làm lại)

 • Giáp Gai đã được làm lại, bao gồm công thức, chỉ số, giá tiền và hiệu ứng mới.
 • Tổng tiền: 2900 Vàng.
 • Công thức mới: Bramble Vest + Hồng Ngọc + Giáp Cai Ngục + Vàng (?).
 • Chỉ số & Hiệu ứng:
  • +250 máu.
  • +75 giáp.
  • Nội tại DUY NHẤT – Thorns: Khi bị tấn công bởi các đòn đánh thường, phản lại sát thương phép tương đương với 10% lượng giáp cộng thêm, gây thêm hiệu ứng Vết Thương Sâu lên kẻ địch tấn công trong tồn tại vòng 1 giây.
  • Nội tại DUY NHẤT – Thép Lạnh: Khi bị tấn công bởi đòn đánh thường, giảm tốc độ đánh của kẻ địch tấn công đi 15% trong vòng 1 giây.

2/ KHÁC

Thử nghiệm tướng mới Kayn trên máy chủ PBE

Xem trước 02 Gói Đa Sắc mới

Graves Tiệc Bể Bơi

Fiora Tiệc Bể Bơi

Gnar_G