1/ THAY ĐỔI VỀ PHÉP BỔ TRỢ

 Thanh Tẩy

 • Phần mô tả giờ liệt kê cả trạng thái Hất Tung.

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG VÀ TRANG BỊ

  Bất Khuất (R)

 • Khả năng giảm thiểu sát thương thay đổi thành 55/65/75%.
  • So với hiện tại: Từ 50/60/70% thành 55/65/75%.
  • So với PBE: Từ 60/65/70% thành 55/65/75%.

 

 • Tốc độ đánh gia tăng theo cấp độ giảm từ 0.4 xuống 0.2.

  Vũ Điệu Kiếm Sư (Nội tại)

 • Tốc độ di chuyển giảm từ 20/30/40/50% xuống 15/20/25/30/35%.

  Đại Thử Thách (R)

 • Không còn tăng tốc độ di chuyển của Nội tại ở bên trong vùng ảnh hưởng.

  Lòng Dũng Cảm (W)

 • Hiệu ứng của Kích hoạt DUY NHẤT đã thay đổi:
  • (Mới) Sát thưởng giảm thiểu đi 50/60/70/80/90% và tăng 50% kháng hiệu ứng ở 0.75 giây đầu tiên sau kích hoạt.
  • Hiệu ứng giảm sát thương sau 0.75 giây đầu tiên sau kích hoạt là 30%.

  Đòn Phán Quyết (E)

 • Tổng sát thương cộng thêm tăng từ 34/35/36/37/38% lên 36/37/38/39/40%.

 Kayn

 Trảm (Q)

 • Sát thương gây lên quái rừng giảm từ 70 xuống 55.

  Bộ (E)

 • Độ sâu tối đa của bức tường giảm từ 750 xuống 550.
 • Tầm đối phương bị cảnh báo khi bạn đang đi xuyên tường tăng từ 1000 lên 1250.

  Thế Thủ (W)

 • Hiệu ứng tự làm chậm bản thân giảm từ 60% xuống 30%.

Slipstream (Nội tại)

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm giảm từ 25% xuống 20%.

  Ánh Sáng Tinh Tú (Q)

 • Năng lượng tiêu hao thay đổi từ 60/80/100/120/140 thành 70/80/90/100/110.
 • Thời gian hồi chiêu giờ là 3 giây (thời gian sạc lại không thay đổi).
 • Số lần sạc tối đa thay đổi từ 3 thành 1/2/3/4/5 dựa vào cấp độ kỹ năng.
 • Lượng máu cơ bản hồi lại mỗi lần sạc thay đổi từ 20/30/40/50/60 thành 30.
 • Lượng máu hồi lại cộng thêm giảm từ 1.5% xuống 1%.
 • Đòn đánh cường hóa của Can Đảm (Nội tại) thay đổi từ (giảm thời gian sạc lại của Ánh Sáng Tinh Tú (Q)) thành (sạc lại một lần Ánh Sáng Tinh Tú (Q)).

  Đồng Xu Cổ Đại/  Mề Đay Nomad/  Bùa Thăng Hoa/  Mắt Ốc Đảo

 • Phần thưởng Nhiệm Vụ - Ân Huệ Hoàng Đế: Giờ thay đổi từ một điểm kỹ năng cộng thêm thành tướng đồng minh tiến lại gần tăng thêm 8% tốc độ di chuyển.

 Bramble Vest (Mới)

 • Là một phần công thức của Giáp Gai.
 • Tổng tiền: 900 Vàng.
 • Công thức: Giáp Lụa + Giáp Lụa + 300 Vàng.
 • Chỉ số + Hiệu ứng:
  • +35 giáp.
  • Nội tại DUY NHẤT – Thorns: Khi nhận phải đòn đánh thường của tướng địch, phản lại 25 sát thương phép, gây hiệu ứng Vết Thương Sâu lên kẻ tấn công trong vòng 1 giây.

 Giáp Gai (Làm lại)

 • Tổng tiền: 2900 Vàng.
 • Công thức: Bramble Vest + Hồng Ngọc + Giáp Cai Ngục + 600 Vàng.

  Dạ Kiếm Draktharr

 • STVL tăng từ 55 lên 60.
 • Nội tại DUY NHẤT – Kẻ Săn Đêm thay đổi:
  • Sát thương thay đổi thành 150-210, dựa vào cấp độ.
   • So với hiện tại: Từ (75+200% Sát Lực) thành 150-210 dựa vào cấp độ.
   • So với PBE: Từ 150-210 dựa vào cấp độ.
  • Thời gian hiệu ứng duy trì sau khi bị phát hiện tăng từ 4 lên 5 giây.

  Áo Diệt Pháp Sư

 • Tổng tiền giảm xuống 2900 Vàng.
  • So với hiện tại: Từ 3100 xuống 2900 Vàng.
  • So với PBE: Từ 3000 xuống 2900 Vàng.
 • Máu tăng từ 250 lên 300.

 Dao Đạo Tặc/  Gậy Hung Ác

 • Nội tại DUY NHẤT sau khi tiêu diệt tướng địch giờ đổi tên thành Headhunter, phần mô tả đã cập nhật.

  Dao Điện Statikk

 • Tốc độ đánh giảm từ 35% xuống 30%.
 • Không còn gây thêm 65% sát thương lên lính.

  Kiếm Ma Youmuu

 • STVL tăng từ 55 lên 60.
 • Tốc độ di chuyển cộng thêm ở Kích hoạt DUY NHẤT đã được hoàn trả lại, từ 40% giảm dần theo thời gian thành 20% như hiện tại.

2/ KHÁC

Nâng cấp hiệu ứng âm thanh cho dòng trang phục vinh danh SKT T1

Xem trước Gói Đa Sắc Lulu Tiệc Bể Bơi

Gnar_G