1/ RA MẮT 01 BỘ TRANG PHỤC MỚI

Tristana Tiểu Quỷ chưa rõ mức giá.

2/ CÂN BẰNG SỨC MẠNH TƯỚNG

  Dấu Ấn Sát Thủ (Nội tại)

 • Nội năng hồi lại giảm từ 10/20/30 xuống 10/15/20.
 • SMPT giảm từ 70% xuống 50%.
 • SMCK giảm từ 90% xuống 60%.

  Gió Tây (W)

 • Sát thương giảm từ 55/100/145/190/235 xuống 55/90/125/160/195.
 • Thời gian hồi chiêu giảm từ 8 giây mọi cấp xuống 8/7.5/7/6.5/6 giây.

  Mắt Bão (E)

 • Giá trị lớp khiên tăng từ 70/105/140/175/210 lên 80/115/150/185/220.
 • Thời gian hồi chiêu thay đổi từ 18/16/14/12/10 thành 16/15/14/13/12 giây.
 • [Hiệu ứng mới] Mỗi khi Janna tung kỹ năng làm chậm hoặc hất tung tướng địch lên không trung sẽ làm giảm thời gian hồi chiêu của Mắt Bão đi 20%.

  Lá Chắn Durand (W)

 • Sát thương tối thiểu giảm từ [20/30/40/50/60 (+20% SMPT)] xuống [10/20/30/40/50 (+30% SMPT)].
 • Sát thương tối đa giảm từ [60/90/120/150/180 (+60% SMPT)] xuống [30/60/90/120/150 (+90% SMPT)].

  Nắm Đấm Công Lý (E)

 • Sát thương giảm từ 100/135/170/205/240 xuống 80/120/160/200/240.

 • Máu tăng từ 583.52 (+89 mỗi cấp) lên 600 (+95 mỗi cấp).
 • Sát thương tăng từ 61.38 lên 64.

  Cầu Sấm (Q)

 • Sát thương giảm từ 70/120/170/220/270 xuống 65/110/155/200/245.

 Karthus

  Khúc Cầu Hồn (R)

 • Sát thương giảm từ [250/400/550 (+75% SMPT)] xuống [200/350/500 (+65% SMPT)].

 • Tốc độ đánh giảm từ 0.733 xuống 0.679.

  Tuyệt Kỹ Alpha (Q)

 • Đòn tấn công tái lặp giảm sát thương từ 25% xuống 15%.

  Động Đất (R)

 • Sát thương giảm từ 40/80/120 xuống 30/60/90.

  Cắn Xé (Q)

 • Lượng máu hồi lại tăng từ 30/40/50/60/70% lên 30/45/60/75/90%.

  Bàn Tay Co Dãn (Q)

 • Thời gian hồi chiêu tăng từ 13/12/11/10/9 lên 15/13.5/12/10.5/9 giây.

  Chất Bất Ổn (W)

 • Giờ gây sát thương phép theo 2% lượng máu tối đa của mục tiêu với mỗi 100 SMPT, thay vì cố định 4% lượng máu tối đa.

  Nảy Nảy Nảy! (R)

 • (Làm lại) Zac nảy bật 4 lần và nhận thêm 20-50% tốc độ di chuyển trong thời gian này nhưng không thể dùng Q, E hoặc đánh thường. Lần bật nảy đầu tiên gây 140/210/280 (+40% SMPT) sát thương lên mục tiêu, giảm 50% ở những lần nảy bật kế tiếp trên cùng một mục tiêu. Lần bật nảy đầu tiên khiến mục tiêu bị hật tung lên không trung trong 1 giây và tất cả lần nảy bật sau sẽ chỉ làm chậm 20%.

3/ KHÁC

Biểu tượng anh hùng mới

  

  

  

  

  

  

   

Biểu Cảm mới

 

  

Cập nhật khung viền đặc biệt của Jayce Học Viện Chiến Đấu

Biểu tượng esports mới

  

Gói Đa Sắc - Tristana Tiểu Quỷ

Màn hình đăng nhập mới

Gnar_G (Theo Surrender@20)