D.T (theo Newsflare)

Đứt cầu treo, hàng chục người hoảng loạn rơi xuống sông

Đứt cầu treo, hàng chục người hoảng loạn rơi xuống sông

Cây cầu treo trong một khu danh lam thắng cảnh bất ngờ bị đứt khiến hàng chục du khách rơi xuống sông.