Cổ đông cá nhân nội bộ lớn nhất của NamABank là ông Nguyễn Quốc Mỹ.

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2015. Theo đó, cổ đông cá nhân nội bộ lớn nhất của NamABank là ong Nguyễn Quốc Mỹ.

Theo danh sách này, ông Mỹ đang sở hữu 12,9 triệu cổ phiếu NamABank, tương đương 4,28% vốn điều lệ. Ông Mỹ hiện là phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Nam Á.

Ông Phan Đình Tân, người vừa thay thế anh trai ông Mỹ - ông Nguyễn Quốc Toàn - lên làm chủ tịch HĐQT hiện đang nắm giữ gần 8,6 triệu cổ phiếu, tương đương 2,84%.

Báo cáo của NamABank cho thấy, trong 6 tháng cuối năm, không có giao dịch nào của cổ đông lớn.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Toàn nắm giữ 5% cổ phần NamABank. Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương - một DN của ông gia đình ông Toàn - nắm giữ gần 14,2% cổ phần của Ngân hàng Nam Á.

NamABank trong vài năm gần đây có nhiều thay đổi, trong đó có những thay đổi liên quan tới các chức danh lãnh đạo cao cấp. Riêng trong năm 2015, NH này đã thay cả 2 chức danh quan quan trọng nhất là TGĐ và chủ tịch HĐQT. 

Trong năm 2015, có nhiều thông tin NamABank về chung chung một nhà với Eximbank. Tuy nhiên, thông tin này sau đó bị bác bỏ. NamABank khẳng định tự tái cơ cấu, chưa có kế hoạch sáp nhập với đơn vị khác.

H. Tú