UBND TP.HCM đồng ý cho học sinh trở lại trường từ ngày 4/5, tuy nhiên lộ trình phân bổ theo từng khối lớp, không tập trung đồng loạt.

Theo đó, phương án học sinh TP. HCM đi học trở lại như sau:

Học sinh Trung học phổ thông

- Lớp 12:

Ngày 4/5/ (thứ Hai), đến trường, cùng thầy cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

Ngày 5/5 (thứ Ba) bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 10 và 11:

Ngày 8/5 (thứ Sáu), đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

Ngày 11/5 (thứ Hai) bắt đầu đi học bình thường.

{keywords}
Học sinh TP.HCM đi học lại theo lộ trình

Học sinh Trung học cơ sở

- Lớp 9:

Ngày 4/5 (thứ Hai) học sinh đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

Ngày 5/5 (thứ Ba) bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp 6,7 và 8: 

Ngày 8/5 (thứ Sáu) đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

Ngày 11/5  (thứ Hai), bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Tiểu học

- Lớp 4 và 5: lớp 5 (buổi sáng) và lớp 4 (buổi chiều)

Ngày 8/5 (thứ Sáu) đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

Ngày 11/5/2020 (Thứ Hai): học sinh bắt đầu đi học bình thường.

- Lớp1, 2 và 3:

Ngày 11/5 (thứ Hai) đến trường, cùng thầy, cô thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh.

Ngày 12/5 (thứ Ba) bắt đầu đi học bình thường.

Học sinh Mầm non

Ngày 18/5/  Lớp Lá (trẻ 5 tuổi) bắt đầu đi học trở lại.

Ngày 25/5  Lớp Mầm và Chồi bắt đầu đi học trở lại.

Ngày 1/6: các lớp nhà trẻ còn lại bắt đầu đi học trở lại

Lê Huyền

Học sinh TP.HCM đi học lại từ 4/5

Học sinh TP.HCM đi học lại từ 4/5

- Sau hơn 3 tháng nghỉ Tết và dịch Covid-19, học sinh TP.HCM sẽ trở lại trường vào ngày 4/5.