Loài lười

Cập nhập tin tức Loài lười

Bí ẩn những đường hầm khổng lồ được tạo ra bởi loài lười

Trên khắp miền bắc của Nam Mỹ, có hàng trăm đường hầm khổng lồ nhưng lại không hề được đào bởi con người hay được hình thành bởi bất kỳ quá trình địa chất nào.