Mới đây nhất, ngày 16/3, Bộ Công Thương đã đồng ý để Công ty TNHH MTV Loon Eyes Studio có trụ sở tại quận Hà Đông (Hà Nội) được nhập khẩu 500 bộ thiết bị bay không người lái (và thiết bị đồng bộ đi kèm).

Mục đích mà doanh nghiệp này xin nhập khẩu là để tổ chức biểu diễn sự kiện giải trí do công ty thực hiện.

Trước đó, một loạt đơn vị khác cũng xin phép đã được chấp nhận nhập khẩu thiết bị bay không người lái, như: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thế giới Bay, Công ty CP Dịch vụ thương mại khảo sát Hà Đông (2 bộ), Công ty TNHH Tứ Thiên Kim (50 bộ), Công ty TNHH AONIC Việt Nam (1 bộ)...

Các công ty trên được Bộ Công Thương chấp thuận cho phép nhập khẩu tàu bay sau khi nhận được sự đồng ý của Cục Tác chiến, Bộ Tổng tham mưu.

Bộ Quốc phòng đã giao Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu là cơ quan thẩm định hồ sơ xin phép nhập khẩu tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhę.

Các công ty có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ (Ảnh minh họa)

Cùng với đồng ý việc nhập khẩu, Bộ Công Thương cũng lưu ý doanh nghiệp rằng các thiết bị bay không người lái nhập khẩu không được sử dụng hoặc chứa đựng các hình ảnh, ký hiệu, phần mềm, bản đồ... vi phạm pháp luật của Việt Nam. 

Các công ty có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, các công văn chấp thuận của của Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu và các quy định khác có liên quan. 

Theo pháp luật Việt Nam, thiết bị bay không người lái được xem là hàng hóa có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu các thiết bị bay không người lái phải có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chấp thuận trước khi thực hiện việc xin cấp giấy phép nhập khẩu từ Bộ Công Thương.

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Nghị định 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về việc quản lý tàu bay không người lái, các phương tiện bay siêu nhẹ thì “Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, thực hiện thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, kinh doanh các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phải có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chấp thuận trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.”