Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản về việc phê bình, chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót đối với các tập thể, cá nhân trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin và thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Cán bộ CDC lấy mẫu xét nghiệm Covid-19

Theo đó, có 3 tập thể, 18 cá nhân thuộc các đơn vị, bệnh viện bị phê bình, nhắc nhở, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

Trong số này, có nhiều người là lãnh đạo các bệnh viện lớn ở Đồng Nai như: Ông Ngô Đức Tuấn (Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai), ông Phạm Văn Dũng (Giám đốc bệnh viện đa khoa Thống Nhất), ông Phan Văn Huyên (Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh), ông Nguyễn Văn Hai (Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành), ông Lương Văn Châu (Giám đốc Bệnh viện Phổi), bà Lê Thị Thái Hà (Giám đốc Bệnh viện da liễu) cùng nhiều phó giám đốc, phụ trách bộ phận của các bệnh viện nêu trên.

Các cá nhân trên bị kiểm điểm, phê bình, nhắc nhở, yêu cầu rút kinh nghiệm do liên quan đến những thiếu sót của đơn vị trong việc tham mưu, đề xuất mua sắm thiết bị vật tư y tế, thuốc điều trị, đấu thầu mua kit test phòng chống dịch Covid-19,…

Trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kết luận thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót, hạn chế của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Y tế phải thực hiện việc chấn chỉnh, kiểm điểm các cá nhân, tổ chức liên quan.