Trên tinh thần đó, EVNGENCO1 chuẩn bị tổ chức nhiều sự kiện, chương trình hướng tới nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty trên các lĩnh vực văn hóa, chính trị, để tri ân, tôn vinh, biểu dương những đóng góp to lớn vào sự hình thành, xây dựng và phát triển Tổng công ty của các thế hệ lãnh đạo và CBCNV toàn Tổng công ty trong công tác thực hiện nhiệm vụ SXKD- ĐTXD và các nhiệm vụ chính trị khác do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. 

 Trung tâm Điện lực Duyên Hải - một trong những trung tâm điện lực lớn nhất cả nước - mang đậm dấu ấn của EVNGENCO1

Cùng với đó, ngày 3/8/2022, Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 đã có Nghị quyết số 143/NQ-HĐTV thông qua chủ trương,kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu các hoạt động được tổ chức phải đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ các cấp.

Theo đại diện EVNGENCO1, các hoạt động trọng tâm chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng công ty được tổ chức thành chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao gắn với hoạt động triển lãm ảnh, kết hợp với công tác thi đua, tuyên truyền tạo dấu ấn đậm nét trong CBCNV, NLĐ và có sức lan tỏa rộng rãi với các đơn vị, bộ, ngành và các cấp chính quyền địa phương nơi đơn vị có hoạt động SXKD - ĐTXD và trong cộng đồng nói chung. Đưa phòng truyền thống của Tổng công ty đi vào hoạt động và Triển lãm ảnh EVNGENCO1 sẽ là 2 trong số các hoạt động tiêu biểu của chuỗi sự kiện này.

Tổng công ty cũng khuyến khích các đơn vị xây dựng và đẩy mạnh các phong trào học tập nâng cao trình độ, kiến thức, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, an toàn trong vận hành các tổ máy và đầu tư xây dựng để mang lại kết quả thiết thực chào mừng sự kiện 10 năm thành lập Tổng công ty cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại đơn vị và hưởng ứng tham gia các hoạt động chung của Tổng công ty tổ chức chào mừng 10 năm thành lập.

Quốc Tuấn