lợi ích của đọc sách

Cập nhập tin tức lợi ích của đọc sách

Dùng toán học chứng minh ai cũng có thể đọc 200 cuốn sách/ năm

Tác giả Charles Chu của trang Better Humans đã chứng minh rằng ai cũng có đủ thời gian để đọc sách, thậm chí là tới 200 cuốn sách mỗi năm. Và ông đã sử dụng Toán học để chứng minh điều đó.

Một thói quen tác động lớn tới thành công của con

Một nghiên cứu mới đây cho rằng thói quen này có thể có nhiều lợi ích khác ngoài việc giúp gắn kết cha mẹ với con cái.