Bạn muốn thông thái hơn? Chẳng có bí quyết nào to tát cả. Hãy đọc sách. Đọc thật nhiều.

{keywords}

Những người thành công nhất trên thế giới đều nói y chang điều đó với bạn, từ Warren Buffett, Bill Gates cho tới Richard Branson, Barack Obama.

Nhưng nhiều người hay than phiền rằng họ không có thời gian để đọc sách, chưa nói đến việc đọc thật nhiều sách.

Tác giả Charles Chu của trang Better Humans đã chứng minh rằng ai cũng có đủ thời gian để đọc sách, thậm chí là tới 200 cuốn sách mỗi năm. Và ông đã sử dụng Toán học để chứng minh điều đó.

Hãy bắt đầu bằng việc chúng ta cần bao nhiêu thời gian để đọc:

Một người Mỹ trung bình đọc được từ 200 tới 400 từ mỗi phút.

Một cuốn sách trung bình có khoảng 50.000 từ.

Chúng ta có một phép tính đơn giản:

200 cuốn sách x 50.000 từ/ cuốn = 10 triệu từ

10 triệu từ / 400 từ mỗi phút = 25.000 phút

25.000 phút/60 = 417 giờ.

Để đọc được 200 cuốn sách, chúng ta cần 417 giờ/ năm, tương đương khoảng 1 giờ 15 phút mỗi ngày.

Trước khi phàn nàn “tôi lấy đâu ra 417 giờ/ năm để đọc sách”, hãy nhìn vào số liệu sau:

Một người Mỹ trung bình dành bao nhiêu thời gian cho mạng xã hội và tivi:

608 giờ cho mạng xã hội

1.642 giờ cho tivi

Nếu thời gian này được dành cho việc đọc sách, bạn có thể đọc được hơn 1.000 cuốn sách mỗi năm.

“Đây là sự thật đơn giản đằng sau việc đọc nhiều sách. Nó không hề khó. Tất cả chúng ta đều có thời gian để đọc sách”.

Tác giả Charles Chu kết luận rằng, lý do không phải vì chúng ta không có thời gian, mà vì chúng ta quá nghiện màn hình.

  • Nguyễn Thảo (Theo Inc)