lời khen

Cập nhập tin tức lời khen

Đừng quá hào phóng lời khen

 - Mỗi nhận xét, mỗi lời khen chê của chính khách phải hết sức thận trọng, công bằng, khách quan vì nó để lại hiệu ứng rất lớn trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.

Giáo viên tiểu học chia sẻ 'công nghệ' tạo lời khen

 Kết thúc một năm học hồi hộp với bỏ chấm điểm thường xuyên: Học sinh tiểu học em nào cũng được khen. Liệu lời khen có phản ánh đúng lao động của giáo viên và năng lực thực của học sinh?