Ghi trong sổ tang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mở đầu bằng lời kính cẩn nghiêng mình tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang. Ảnh: Phạm Hải

"Đồng chí Lê Khả Phiêu mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, quân đội, nhân dân ta, bạn bè, đồng chí, đồng đội và gia quyến đồng chí; đồng thời để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế.

Xin nguyện noi gương đồng chí, tay nắm chặt tay, đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trên con đường cách mạng, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh".

Xin vĩnh biệt người đồng chí, người anh quý mến, mong anh mãi bằng an yên nghỉ nơi cao xanh, vĩnh hằng”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Đồng chí là một người cộng sản chân chính đã cống hiến cả đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng chí là một nhà lãnh đạo tâm huyết, trách nhiệm, nhà chính trị, quân sự đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển đất nước".

{keywords}
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ tang. Ảnh: Phạm Hải

Trong sổ tang, Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

"Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và của quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta...", ông Mẫn viết.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ, vô cùng thương tiếc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu - Nhà lãnh đạo xuất sắc, giản dị, gần gũi.

"Đồng chí đã trọn đời cống hiến và đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân ta.

Học tập và noi gương đồng chí Lê Khả Phiêu, chúng tôi nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN", Phó Chủ tịch nước ghi trong sổ tang.

Thu Hằng 

Thủ tướng, Chủ tịch QH viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thủ tướng, Chủ tịch QH viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.