Lửa thiện nhân

Cập nhập tin tức Lửa thiện nhân

Phim tử tế đã bị đối xử tệ bạc thế nào?

Nếu như các chủ rạp biết được 'Lửa Thiện Nhân' sẽ 'hot' như thế khi ra rạp suốt 1 tuần qua thì chắc chắn họ sẽ không ngoảnh mặt quay đi khi các nhà làm phim đến chào hàng.

Để sự tử tế không trừu tượng

Bộ phim tài liệu "Lửa thiện nhân" đề cập đến một chuyện tử tế trong xã hội vừa ra mắt đã gây được sự chú ý của dư luận. Thúc đẩy những điều tốt đẹp luôn là điều  xã hội hướng tới.