Luật ATTT mạng

Cập nhập tin tức Luật ATTT mạng

"Đầu tư cho ATTT chưa tương xứng"

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho rằng, các cơ chế, chính sách và ngân sách đầu tư cho An toàn thông tin hiện nay hoàn toàn chưa tương xứng so với mức đầu tư cho CNTT nói chung.

Dốc toàn lực triển khai Luật ATTT mạng

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng khẳng định đây là nhiệm vụ đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của Cục ATTT trong năm 2016, theo đó, đơn vị này cần tập trung toàn lực để triển khai các nội dung thi hành Luật ATTT mạng.