Luật Cán bộ

Cập nhập tin tức Luật Cán bộ

Viên chức có thể được làm ngoài với công ty khác

Viên chức có thể ký hợp đồng lao động với công ty khác để làm ngoài, nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và nội dung công việc không vi phạm điều cấm của luật.

Công chức, viên chức sẽ được quyền kinh doanh để tăng thu nhập

Cán bộ, công chức, viên chức cũng giống như các đối tượng cá nhân khác sẽ được quyền kinh doanh khác ngoài phạm vi công việc họ đang đảm nhận để tăng thêm thu nhập.

Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức nếu đảm nhiệm nhiều chức vụ thì sẽ được hưởng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh cao nhất và có thể được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm nếu đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định.

Viên chức tuyển dụng sau ngày 1/7 không được biên chế

Từ 1-7-2020, Luật Viên chức sửa đổi chính thức có hiệu lực sẽ áp dụng hàng loạt chính sách dành cho viên chức, trong đó có vấn đề biên chế.

Chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2020.

Cơ cấu mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức, sẽ có hiệu lực từ ngày 20-7-2020.

Từ ngày 1/7, thay đổi nhiều nội dung đánh giá viên chức

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ viên chức phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể.

Từ 1/7, mức lương của hàng triệu cán bộ, công chức, viên chức tính thế nào?

Mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2020 sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết 86 của Quốc hội.

Sáu trường hợp viên chức nguy cơ bị cho nghỉ việc

Từ 1-7-2020 sẽ thêm 6 trường hợp viên chức bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

Tiêu chí phân loại công chức thay đổi như thế nào từ ngày 1/7?

Từ 1/7/2020, khi Luật sửa đổi, bổ sung số 52/2019/QH14 chính thức có hiệu lực thì công chức sẽ có tổng cộng là 6 ngạch so với 5 ngạch như hiện nay.

Điều kiện cần để được nâng ngạch công chức

Từ 1-7-2020, công chức được xét nâng ngạch trong 2 trường hợp: Có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ, được cấp có thẩm quyền công nhận; Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu vị trí việc làm.

Từ 1/7/2020, tăng phụ cấp lưu động của công chức, viên chức

Tùy vào từng đối tượng công chức, viên chức có mức hưởng phụ cấp lưu động khác nhau, kể cả công chức, viên chức tập sự nếu đáp ứng được các yêu cầu đều được hưởng.

Cách xác định lương mới, vị trí việc làm của công chức, viên chức sắp tới

Vị trí việc làm của công chức, viên chức là công việc gắn với chức danh của một người và phải căn cứ vào nó để tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức.

Từ 1/7/2020, có 3 trường hợp được xét tuyển vào công chức

Hiện nay chỉ có 1 trường hợp duy nhất được xét tuyển vào công chức, nhưng từ 1-7-2020, khi Luật Cán bộ công chức sửa đổi có hiệu lực, sẽ có thêm 2 trường hợp được xét tuyển công chức.

Tuyển dụng trước 1/7/2020 có được hưởng 'viên chức suốt đời'?

Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1-7-2020 nếu muốn hưởng "viên chức suốt đời" thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

6 ngạch công chức theo quy định mới từ 1/7/2020

Theo quy định mới, từ ngày 1/7/2020, công chức sẽ có 6 ngạch thay vì 5 ngạch như quy định hiện nay.

Từ ngày 1/7, những trường hợp viên chức nào bị cắt hợp đồng?

Từ 1-7-2020, một số điều luật sửa đổi bổ sung của luật cán bộ, công chức và Luật viên chức chính thức có hiệu lực, từ đó, sẽ có nhiều chính sách tác động trực tiếp đến viên chức.

4 ngành này được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề

Cán bộ, công chức, viên chức sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề. Tuy nhiên, khoản phụ cấp này chỉ áp dụng với 4 ngành nghề sau.

Thay đổi quy định về chế độ thôi việc đối với viên chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2020.

Thêm 2 trường hợp công chức được tuyển dụng không cần qua thi tuyển

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2020.