luật CNTT

Cập nhập tin tức luật CNTT

Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số trong năm 2022

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật công nghiệp công nghệ số sẽ được hoàn thiện trong năm 2022 để bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến vào tháng 10/2023

Cách mạng Công nghiệp 4.0 và IoT là cơ hội giúp VN phát triển đột phá

Chính vì những lý do này, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn yêu cầu luật CNTT cần được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý tốt hơn cho doanh nghiệp CNTT.

CNTT thành ngành công nghiệp tỷ USD sau 10 năm triển khai Luật CNTT

Đây chỉ là một trong số những kết quả đáng ghi nhận sau 10 năm Luật CNTT được triển khai ở Việt Nam.

Luật CNTT cần hoàn thiện để thích ứng Cách mạng công nghiệp 4.0

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng nhận định việc rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về CNTT để phù hợp với xu thế phát triển và thực tế đã trở nên cấp bách.

Đề xuất bổ sung nhiều ưu đãi, cơ chế vào Luật CNTT

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT từ các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội... kiến nghị cần hoàn thiện cơ chế chính sách cho CNTT như chính sách ưu đãi, phát triển nhân lực.

Cần chỉ ra những tồn tại, dở dang của luật CNTT

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, sau 10 năm triển khai, Luật CNTT đã bộc lộ một số vấn đề còn dở dang, bất cập. Do đó, việc tổng kết đánh giá trên diện rộng là rất cần thiết.