Luật Công an Nhân Dân

Cập nhập tin tức Luật Công an Nhân Dân

Lực lượng công an có thêm 6 vị trí mang hàm cấp tướng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vừa được thông qua quy định trong lực lượng công an có thêm 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng.

Tăng tuổi hưu sẽ tạo cơ hội có nữ thượng tướng là thứ trưởng Bộ Công an

Bày tỏ ủng hộ chính sách tăng tuổi hưu trong dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Bí thư Thái Nguyên kỳ vọng hoàn toàn có thể có một nữ thượng tướng là thứ trưởng Bộ Công an trong thời gian tới.

Bộ trưởng Công an nêu lý do đề nghị tăng tuổi hưu nữ đại tá thêm 5 năm

Bộ trưởng Công an nêu lý do đề nghị tăng tuổi hưu thêm 3 tuổi với nữ thượng tá, thêm 5 tuổi với nữ đại tá, trong khi đa số cấp bậc hàm khác chỉ tăng 2 tuổi.

Đề xuất Bộ Công an không có quá 6 thượng tướng

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, tập trung chính vào nội dung sửa đổi liên quan cấp tướng trong công an nhân dân.

Đề xuất Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ ba năm công tác

Bộ Công an đề xuất, sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ ba năm công tác, trường hợp không đủ ba năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Thượng tướng Lê Quý Vương: Bố trí trưởng công an xã là công chức đang gặp khó

 Thứ trưởng Công an cho biết, nghị định về Công an xã đang bị chậm do gặp khó khăn trong việc bố trí trưởng công an xã là công chức cấp xã.

Ngành công an có tối đa 199 tướng

Ngành công an được có 1 đại tướng, không quá 6 thượng tướng, 35 trung tướng và 157 thiếu tướng.

Thủ tướng: Công an phải sát dân hơn, không để dân sợ công an

Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc quan trọng của công an là phải công khai, minh bạch tốt hơn, sát dân, sát cơ sở để phục vụ nhân dân.