luật du lịch sửa đổi

Cập nhập tin tức luật du lịch sửa đổi

Du khách cũng phải đóng thuế: Đi du lịch sẽ tốn kém hơn

Để có nguồn tiền cho Quỹ Hỗ trợ Phát triển du lịch hoạt động, rất có thể tới đây, ngoài vốn Nhà nước cấp, tự nguyện đóng góp hay các khoản thu hợp pháp, khách du lịch cũng phải đóng thuế.

Đề nghị không cấp thẻ hướng dẫn cho người nước ngoài

Cơ quan thẩm tra dự thảo luật Du lịch sửa đổi đề nghị bổ sung quy định người nước ngoài không được cấp thẻ hướng dẫn du lịch tại VN.