luật Hành chính công

Cập nhập tin tức luật Hành chính công

Dự luật từ sáng kiến của nữ đại biểu sẽ được QH xem xét

Dự thảo luật Hành chính công dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019).

Chính phủ chưa đồng tình với sáng kiến lập pháp đầu tiên của ĐBQH

Chính phủ thấy rằng dự luật Hành chính công không bảo đảm tính khả thi, do vậy, việc xây dựng, ban hành luật này là chưa cần thiết.