luật hộ tịch

Cập nhập tin tức luật hộ tịch

Không cấp lại sổ BHXH khi đổi căn cước công dân

Tôi muốn hỏi nếu đổi sang CCCD mới thì có cần xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội của mình không?

Thực hư giấy xác nhận độc thân phải ghi tên người dự định cưới

Thông tư Thông tư 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp tiếp tục nêu lại quy định khi xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho mục đích đăng ký kết hôn thì phải ghi cả tên người dự định kết hôn vào giấy xác nhận.

Đề xuất nới thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Bộ Tư pháp kiến nghị bỏ quy định phỏng vấn khi đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài và chuyển thẩm quyền cho phòng Tư pháp thay vì sở như hiện nay.