luật lao động

Cập nhập tin tức luật lao động

Nếu không nghỉ hết phép năm, người lao động cũng sẽ không được trả lại tiền.

Khi nào được phép đóng BHXH một lần cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu?

Đây là vấn đề mà người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian tham gia BHXH rất quan tâm.

Công ty không đóng BHXH nếu làm việc dưới 6 tháng, tôi phải làm sao?

Tôi được nhận vào làm ở một công ty với mức lương 7 triệu/tháng. Tuy nhiên, công ty có quy định nhân viên làm việc đủ 6 tháng chính thức mới được xem xét đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy có vi phạm luật lao động không?

Điều kiện, mức hưởng BHXH một lần

Trường hợp có thời gian đóng BHXH cả trước và sau ngày 1-1-2014 mà thời gian đóng trước ngày 1-1-2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ ngày 1-1-2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng BHXH một lần.

Giảm 50% hiệu suất, doanh nghiệp FDI xin tăng trần làm thêm tới 400 giờ/năm

Trong kiến nghị gửi nhiều cơ quan quản lý, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản đề xuất tăng "trần" thời gian làm thêm trong năm tới 400 giờ, bỏ quy định "trần" làm thêm trong tháng…

Chưa ký hợp đồng lao động nhưng xin nghỉ việc không được chấp nhận

Tôi vào một công ty thử việc 2 tháng, sau đó không thấy hợp nên quyết định xin nghỉ. Tuy nhiên, công ty vẫn bắt đợi 30 ngày sau mới được nghỉ dù chưa ký hợp đồng chính thức. Xin luật sư tư vấn tôi nên làm thế nào?

Đóng BHXH tối thiểu bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu và đóng bao nhiêu năm thì được hưởng tối đa?

Đây là vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm, được quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội 2014.

Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 30 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Lương hưu là vấn đề nhiều người lao động quan tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy người lao động nghỉ hưu năm 2022, đã đóng 30 năm BHXH sẽ được nhận bao nhiêu lương hưu hàng tháng?

Nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 20 năm BHXH nhận lương hưu bao nhiêu?

Đây là vấn đề người lao động rất khi quyết định nghỉ hưu vào năm nay.

Những thay đổi liên quan đến BHXH có hiệu lực từ 2022 người lao động cần biết

Từ năm 2022, tuổi nghỉ hưu, số năm đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) của lao động... sẽ thay đổi thế nào?

Lương hưu hàng tháng của người lao động từ năm 2022 thay đổi ra sao?

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo Bảo hiểm xã hội và tương ứng với 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Từ năm 2022, điều kiện hưởng lương hưu của người lao động thay đổi ra sao?

Năm 2022, tuổi nghỉ hưu của người lao động tăng so với năm 2021 nên điều kiện hưởng lương hưu của người lao động cũng sẽ thay đổi.

Trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương?

Bộ luật Lao động 2019 và Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng nguyên lương (không bị giảm tỉ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi) từ ngày 1-1-2021.

Thay đổi về tuổi nghỉ hưu, lương hưu trong năm 2022

Năm 2022 là thời điểm áp dụng nhiều quy định mới liên quan đến chế độ hưu trí.

Điều kiện để người lao động ngừng việc nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người

Thời gian ngừng việc từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Những điều người lao động cần biết khi tạm hoãn hợp đồng do dịch Covid-19

Nếu người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Bốn trường hợp người lao động được trả lương ngừng việc vì Covid-19

Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc  để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

Thu nhập tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mới nhất

Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 1-1-2021 được hướng dẫn theo Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH (khoản 26 Điều 1).

Sửa đổi một số quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Ngày 7-7-2021, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2021 người lao động cần biết

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2021 được hướng dẫn tại Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 7-7-2021 sửa đổi Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc.