luật phong chống tham nhũng

Cập nhập tin tức luật phong chống tham nhũng

Nhiều nơi gắn việc tổng kết 10 năm thi hành luật Phòng, chống tham nhũng với tổng kết cuối năm, có biểu hiện "làm lướt" cho xong việc.

Kê khai tài sản cho đẹp chứ chưa kiểm soát được

Chống tham nhũng quan trọng nhất là phải kiểm soát được tài sản. Nhưng chúng ta mới kê khai cho đẹp chứ chưa kiểm soát được.