luật Thanh niên

Cập nhập tin tức luật Thanh niên

Việc thành lập Bộ Thanh niên cần nghiên cứu kỹ lưỡng

Việc nghiên cứu, thành lập Bộ Thanh niên là vấn đề quan trọng, gắn với mô hình tổ chức Chính phủ và hệ thống chính trị, cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo.

Chủ tịch QH: Nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên, nâng cấp từ Đoàn

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, tương lai cần tính đến việc thành lập Bộ Thanh niên, nâng cấp từ Đoàn, có chức năng quản lý nhà nước.