luật Trách nhiệm bồi thường

Cập nhập tin tức luật Trách nhiệm bồi thường

Đừng bắt người bị oan phải làm đơn mới được xin lỗi

Các ĐBQH nêu quan điểm không nên đưa ra việc chỉ khi người bị oan có đơn yêu cầu thì Nhà nước mới tổ chức xin lỗi công khai.

Oan chục năm, xin lỗi 2 phút dân thấy hình thức

Chủ nhiệm UB Tư pháp Lê Thị Nga đặt ra một loạt vấn đề trong bồi thường oan sai khi thảo luật dự thảo luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi.