Huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trực tiếp nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Thấu suốt quan điểm đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị Quyết 765-NQ/QUTW, ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương bằng nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, sát thực tế nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 diễn tập

Nằm trên địa bàn chiến lược Bắc - Đông Bắc Tổ quốc, Quân khu 1 có vị trí quan trọng trong thế phòng thủ chung của cả nước. Nhận thức rõ điều đó và trước yêu cầu mới của sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ địa bàn, Quân khu xác định: “huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên, là điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ”. Do vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết 765, ban hành Nghị quyết 703-NQ/ĐU, ngày 27-5-2013 của Đảng ủy Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”; đồng thời, chỉ đạo các tổ chức đảng ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện ở cấp mình và cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ. Hằng năm, căn cứ vào Chỉ lệnh Công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng, chỉ huy các cấp ban hành chỉ lệnh, mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch huấn luyện sát tình hình cụ thể và triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất. Sau 06 năm thực hiện Nghị quyết 765, chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu có bước chuyển biến rõ nét. Nổi bật là: cán bộ, chiến sĩ thấy rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới; nắm vững quan điểm, mục tiêu, phương châm, yêu cầu huấn luyện cho từng đối tượng; tình trạng bớt xén nội dụng, hạ thấp yêu cầu được khắc phục. Từ cơ chế quản lý, điều hành, nội dung, chương trình, phương pháp, đến công tác bảo đảm trong huấn luyện thường xuyên được đổi mới; đặc biệt, cán bộ mới ra trường được Quân khu bồi dưỡng tập trung trước khi điều về các đơn vị công tác. Vì thế, Quân khu có 100% cán bộ cấp phân đội huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 74,5% cán bộ cấp tiểu đoàn huấn luyện giỏi; kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi, nhiều đơn vị đạt tiêu chuẩn “Đơn vị huấn luyện Giỏi” cấp Quân khu và Bộ Quốc phòng1; 100% các cuộc diễn tập đều đạt khá, giỏi, an toàn.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết 765 ở Quân khu cho thấy: trong huấn luyện cán bộ chỉ mới tập trung rèn luyện phương pháp, tác phong chỉ huy, chưa chú trọng nâng cao tư duy về nghệ thuật quân sự; huấn luyện phân đội có đơn vị chưa gắn vào môi trường tác chiến hiện đại; “bệnh thành tích” vẫn còn ở một số nơi, v.v.

Thời gian tới, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục được xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, địa bàn có bước phát triển mới; các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá bằng nhiều chiêu thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhất là chống phá đại hội Đảng các cấp. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân khu triển khai quyết liệt, toàn diện các nội dung, biện pháp; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tạo bước đột phá về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; trong đó, tập trung vào một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác huấn luyện. Đây vừa là nguyên tắc, vừa là giải pháp quan trọng, quyết định đến chất lượng huấn luyện của Quân khu trong thời gian tới. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, trực tiếp là Kết luận 60-KL/TW, ngày 18-01-2019 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 765. Từ đó, xác định quyết tâm, xây dựng ý thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết 703, các cơ quan, đơn vị tiến hành điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể từng loại hình đơn vị. Trước những hạn chế, tồn tại về huấn luyện thời gian qua, Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các nội dung còn thiếu, yếu và chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện cho những đơn vị, địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, tuyến biên giới. Đồng thời, gắn huấn luyện quân sự, rèn luyện thể lực với giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, xây dựng cho các đối tượng có nhận thức đầy đủ về công tác này; có niềm tin vào vũ khí, trang bị kỹ thuật và cách đánh; kiên quyết khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ, hạ thấp chỉ tiêu và “bệnh thành tích” trong huấn luyện.

Để đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cấp ủy, chỉ huy các cấp cả về số lượng và chất lượng, nhất là cán bộ cấp phân đội, cán bộ trực tiếp huấn luyện; đồng thời, tích cực bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ huấn luyện cả cấp chiến dịch và chiến thuật. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế hoạt động, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này; chú trọng chỉ đạo gắn các mục tiêu, chỉ tiêu phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nhiệm vụ huấn luyện.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đây là giải pháp trực tiếp quyết định và là khâu đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện cho từng đối tượng. Trong huấn luyện, Quân khu chỉ đạo cơ quan, đơn vị bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với bộ đội chủ lực, “cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với dân quân tự vệ, “thiết thực, hiệu quả” với lực lượng dự bị động viên và sự chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Quân khu, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu xây dựng chương trình, chuẩn hóa nội dung phù hợp với đối tượng, nhiệm vụ và địa bàn tác chiến. Thực hiện mục tiêu: giỏi tác chiến độc lập, ngày càng nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng và tác chiến trong khu vực phòng thủ, Quân khu coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát tình huống và phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, tổ chức, biên chế và địa bàn hoạt động. Trong huấn luyện chiến dịch, cùng với tập trung bồi dưỡng nâng cao lý luận về các loại hình tác chiến chiến dịch, Quân khu đặc biệt chú trọng xây dựng tưởng định diễn tập theo hình thái tác chiến trong địa bàn đảm nhiệm, nâng cao khả năng tư duy, vận dụng lý luận nghệ thuật quân sự vào thực tiễn cho cán bộ. Trong huấn luyện chiến thuật, Quân khu tăng cường huấn luyện thực hành, huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, cơ động, diễn tập, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật mới; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật, chấp hành kỷ luật, rèn luyện thể lực; gắn đào tạo với huấn luyện chiến đấu. Đồng thời, kết hợp huấn luyện chuyên môn, chuyên ngành với huấn luyện phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn,... nhằm nâng cao sức mạnh toàn diện cho các lực lượng của Quân khu. Với quan điểm: toàn bộ chiến sĩ mới nhập ngũ cần được trang bị những kỹ năng về quân sự một cách cơ bản, toàn diện, không lệch về một binh chủng nào. Vì vậy, năm 2020, Quân khu xác định đây là khâu đột phá nhằm tập trung huấn luyện cho đối tượng này đủ thời gian, nội dung, chương trình theo quy định tại các đơn vị bộ binh, sau đó biên chế về các đơn vị tiếp tục huấn luyện theo chức năng, nhiệm vụ, binh chủng đảm nhiệm. Qua đó sẽ có được đội ngũ chiến sĩ không những có kỹ năng quân sự toàn diện mà còn chuyên sâu theo từng binh chủng, đáp ứng yêu cầu cao về sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị và bảo đảm chất lượng lực lượng dự bị động viên tại địa phương sau khi xuất ngũ.

Công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ từ trung đội đến chỉ huy sư (lữ) đoàn, tỉnh, cơ quan Quân khu, cán bộ khung huấn luyện chiến sĩ mới, cán bộ dân quân tự vệ được Quân khu chú trọng tổ chức chặt chẽ hằng năm và coi đây là khâu trực tiếp quyết định đến nâng cao chất lượng huấn luyện. Theo đó, Quân khu tập trung vào các nội dung còn yếu, thiếu, mới và chưa thống nhất; phấn đấu có 80% trở lên cán bộ huấn luyện giỏi. Đồng thời, tổ chức chặt chẽ, nâng cao chất lượng hội thi, hội thao quân sự các cấp, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm, thường xuyên nâng cao trình độ, kỹ năng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ.

Ba là, chủ động, tích cực đổi mới cơ chế quản lý, chỉ đạo và bảo đảm huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo. Để thực hiện tốt công tác này, Quân khu chủ trương bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực quản lý, điều hành huấn luyện cho đội ngũ sĩ quan chỉ huy, cơ quan quân huấn, tác huấn các cấp, nhất là cán bộ cơ quan Quân khu, sư (lữ) đoàn và bộ chỉ huy quân sự tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý huấn luyện, gắn phân cấp với phân nhiệm, làm rõ trách nhiệm của chỉ huy, cơ quan các cấp; tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan, đơn vị trong quản lý, điều hành huấn luyện. Các cấp có đầy đủ hệ thống văn kiện chỉ đạo huấn luyện, như: mệnh lệnh, chỉ lệnh, kế hoạch, hướng dẫn, tiến trình biểu,... bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không chồng chéo. Đồng thời, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, phúc tra; thực hiện kiểm tra chỉ huy, cơ quan trước khi kiểm tra đơn vị. Khi kiểm tra cần sâu sát, cụ thể đến từng phân đội; tăng cường kiểm tra đột xuất,... nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, khắc phục triệt để “bệnh thành tích” và báo cáo thiếu trung thực.

Về công tác bảo đảm huấn luyện, trước thực trạng ngân sách bảo đảm cho công tác này chưa thực sự đáp ứng yêu cầu, thao trường huấn luyện thiếu, nhất là thao trường bắn đạn thật; nhiều thao trường chưa đạt chuẩn. Do đó, ngay từ năm 2020, Quân khu quyết tâm thực hiện đổi mới theo cơ chế “tập trung, thống nhất, hiệu quả”, phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo, “trên dưới cùng lo, cùng làm” của các cơ quan, đơn vị trong củng cố hệ thống thao trường, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện. Theo đó, ngân sách, vật chất, trang thiết bị, đồ dùng huấn luyện được phân bổ, sử dụng đúng nguyên tắc, hiệu quả; chủ động, tích cực huy động các nguồn lực, nhất là phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Quân khu phối hợp với trường bắn BT1 để bắn đạn thật các loại hỏa lực binh chủng; mặt khác, đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hệ thống thao trường huấn luyện chuẩn, trước hết tập trung cho thao trường cấp tiểu đoàn, nhất là tiểu đoàn binh chủng; tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến trang, thiết bị, đồ dùng huấn luyện, v.v. Cùng với đó, Quân khu quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bảo đảm đúng, đủ chế độ, tiêu chuẩn cho các đối tượng, đồng bộ về vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm “tốt, bền, an toàn, tiết kiệm”, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện.

Bám sát quan điểm, mục tiêu, phương châm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, Quân khu 1 tiếp tục vận dụng các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, sát thực tế, tạo bước chuyển biến toàn diện, vững chắc trong huấn luyện, nâng cao sức mạnh, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống. 

Thiếu tướng NGUYỄN HỒNG THÁI, Tư lệnh Quân khu
__________________

1 - Cấp Bộ Quốc phòng là 27 lượt trung (lữ) đoàn; cấp Quân khu là 60 lượt tiểu đoàn.